شما در حال مشاهده نسخه موبایل وبلاگ

arashm9000

هستید، برای مشاهده نسخه اصلی [اینجا] کلیک کنید.

آموزش Microsoft Word4

تكثير یا کپی به كمك صفحه كليد :

براي تكثير يك قسمت از پرونده به محل ديگر بايد روش زير را دنبال كنيد :

1- به كمك كليدهاي فوري متن خود را بلوك كنيد.

2- كليد هاي تركيبي (Ctrl+C) و يا (Ctrl+ Insert) را فشار دهيد تا متن در حافظه كپي شود.

3- مكان نما را حركت داده و به محل جديد برويد.

4- در محل جديد كليد هاي تركيبي (Ctrl+V) و يا (Shift+Insert) را بزنيد تا متن درون حافظه در محل جديد فراخواني شود.

براي تكثير ميتوانستيد از زير منوي Copy و براي فراخواني از زير منوي Paste كه هر دو در منوي Edit وجود دارند استفاده كنيد.

تكثير یا کپی به كمك ماوس :

براي تكثير متن به كمك ماوس بايد به روش زير عمل كنيد :

1- توسط ماوس متن خود را انتخاب كنيد.

2- كليد Ctrl را نگه داشته و متن انتخاب شده را به كمك نگه داشتن دكمه سمت چپ ماوس و كشيدن ، به محل مقصد ببريد. اين عمل موجب تكثير متن انتخاب شده مي گردد. اين عمل نيز با زدن دكمه سمت راست ماوس و انتخاب گزينه Copy امكان پذير است .

توجه داشته باشيد كه تمامي عمليات ذكر شدن تنها براي متن نيست و ميتوان براي تصاوير نيز اين كار را انجام داد.

انتقال و تكثير (کپی) به كمك كليد سمت راست ماوس :

پس از بلوك ميتوانيد كليد سمت راست ماوس را بفشاريد و از آنجا Copy يا Cut را انتخاب كنيد و پس از بردن مكان نما به محل جديد مجدداً با زدن دكمه سمت راست ماوس Paste را بزنيد.
راه ديگر اين است كه پس از انتخاب متن ضمن كشيدن ، توسط دكمه سمت راست و بردن به محل جديد زير منوي فوري ظاهر خواهد شد كه از شما مي پرسد Copy يا Move كه هر كدام را خواستيد ميتوانيد انتخاب كنيد.

تمرين :

1- متن زير را تايپ كنيد:

متنی كه پيش روي شماست Ms Word با امكانات فارسي مي باشد.
شركت مايكروسافت در مجموعه Office تصميم گرفت تا نسخه اي از اين گروه را ارائه كند كه داراي زبانهاي مختلف از سراسر دنيا باشد، لذا نرم افزار Word نيز داراي زبانهاي مختلفي از سراسر دنيا مي باشد كه هر يك در اين گروه قابل انتخاب هستند.

2- پاراگراف اول متن را بلوك كرده و در انتهاي متن آنرا توسط صفحه كليد كپي كنيد.

3- كلمه «لذا نرم افزار» را انتخاب نموده و توسط كليد سمت راست ماوس آنرا به انتهاي متن انتقال دهيد .
چند برش با يك حافظه - Spike

شايد بخواهيد چند قسمت از پرونده را به حافظه برده و به محل ديگري يا پرونده ديگري انتقال دهيد. براي اين كار ميتوانيد متون را تك تك بلوك كرده ، پس از هر بلوك (Ctrl+F3) را بزنيد.
همگي متوني كه پس از بلوك روي آنها (Ctrl+F3) را زده ايد، اكنون در حافظه قرار دارند. براي فراخواني همگي آنها فقط كافيست تا (Ctrl+Shift+F3) را بزنيد.

تمرين :

1- متن زير را تايپ كنيد:

متنی كه پيش روي شماست Ms Word با امكانات فارسي مي باشد. شركت مايكروسافت در مجموعه Office تصميم گرفت تا نسخه اي از اين گروه را ارائه كند كه داراي زبانهاي مختلف از سراسر دنيا باشد، لذا نرم افزار Word نيز داراي زبانهاي مختلفي از سراسر دنيا مي باشد كه هر يك در اين گروه قابل انتخاب هستند.

2- كلمه مايكروسافت را توسط Ctrl+F3 در حافظه نگه داريد.

3- كلمه زبانهاي را توسط Ctrl+F3 در حافظه نگه داريد.

4- كلمه سراسر دنيا را توسط Ctrl+F3 در حافظه نگه داريد.

5- يك سند جديد توسط كليد تركيبي Ctrl+N تشكيل دهيد.

6- در سند جديد كليد تركيبي Ctrl+Shift+F3 را بفشاريد.

آموزش چندبخشMicrosoft Word

بلوك به كمك ماوس

براي بلوك كردن به كمك ماوس كافي است روي نقطه شروع ، دكمه سمت چپ ماوس را نگه داريد و تا آخرين جايي كه ميخواهيد بلوك شود دكمه چپ را رها نكنيد. پس از بلوك كردن متن نوبت آن است که عمليات لازم را روي قسمت بلوك شده انجام دهيد مانند : تغيير قلم ، تغيير سايز ، تغيير رنگ و... حذف به كمك صفحه كليد : براي حذف محدوده ی بلوک شده بایستی کلید Delete را فشار دهيد. حذف به كمك ماوس : براي حذف قسمتي از پرونده به كمك ماوس بايد متن را توسط ماوس انتخاب نمائيد و با كمك زير منوي Clear از منوي Edit قسمت انتخابي را حذف كنيد. حذف به كمك صفحه كليد : براي حذف بايد از انتخاب متن يا بلوك كردن كليد Delete را فشار دهيد. فشردن اين كليد موجب حذف بلوك خواهد شد. حذف به كمك ماوس : براي حذف قسمتي از پرونده به كمك ماوس بايد متن را توسط ماوس انتخاب نمائيد و با كمك زير منوي Clear از منوي Edit قسمت انتخابي را حذف كنيد.

انتقال بوسيله صفحه كليد

براي آنكه بتوانيد متن را جابجا كنيد و يا آن را از يك محل به محل ديگر ببريد بايد به روش زير عمل كنيد:

1-به كمك كليدهاي بلوك ، متن خود را بلوك كنيد.

2-كليدهاي تركيبي (Ctrl+X) و يا (Shift+Delete) را بفشاريد. با فشردن اين كليدهاي تركيبي متن شما ناپديد خواهد شد . البته متن ناپديد نگرديده بلكه از محل خود برداشته شده و به داخل حافظه(Clip board) رفته است .

3-حال مكان نماي خود را جابجا نموده و به محلي كه ميخواهيد متن به آنجا انتقال يابد، برويد.
4-پس از قرارگرفتن در محل مورد نظر كليدهاي تركيبي (Ctrl+V) و يا كليدهاي (Shift+Insert) را فشار دهيد تا متن از حافظه به محل جديد انتقال يابد.
اگر مجدداً كليدهاي تركيبي (Ctrl+V) را بفشاريد متن مجدداً از حافظه فراخواني خواهد شد. زيرا اين متن تا زماني كه در ويندوز قرار دارد در حافظه باقي ميماند.
البته براي انتقال ميتوانستيد از زير منوي Cut در منوي Edit براي ( ذخيره در حافظه و حذف ) و براي ( فراخواني از حافظه ) از زير منوي Paste در منوي Edit استفاده كنيد.
انتقال به كمك ماوس

براي آنكه توسط ماوس قسمتي از پرونده را انتقال دهيد به روش زير عمل كنيد:

1- توسط ماوس متن مورد نظر را بلوك كنيد.
2- با نگه داشتن دكمه ماوس روي قسمت انتخاب شده متن خود را به محل جديد بكشيد. بدين ترتيب متن شما به محل جديد انتقال خواهد يافت . معمولاً انتقال به كمك ماوس زماني صورت مي گيرد كه بخواهيد متن خود را چند سطر بالاتر يا پائين تر انتقال دهيد. براي انتقال مي توانستيد پس از بلوك كردن، كليك راست نموده و از منوي فوري Cut را انتخاب كنيد.

تمرين :

1- متن زير را تايپ كنيد:

متنی كه پيش روي شماست Ms Word با امكانات فارسي مي باشد. شركت مايكروسافت در مجموعه Office تصميم گرفت تا نسخه اي از اين گروه را ارائه كند كه داراي زبانهاي مختلف از سراسر دنيا باشد، لذا نرم افزار Word نيز داراي زبانهاي مختلفي از سراسر دنيا مي باشد كه هر يك در اين گروه قابل انتخاب هستند.

2- قسمتي از متن خود را به دلخواه بلوك نمائيد سپس آنرا توسط صفحه كليد حذف كنيد.

3- قسمتي از متن خود را به دلخواه بلوك نمائيد سپس آنرا توسط ماوس حذف كنيد.

4- دو بار كليد Ctrl+Z را بفشاريد تا متنهاي حذف شده دوباره بازگردانده شود.

5- قسمتي از متن را به دلخواه بلوك نموده و توسط صفحه كليد آنرا به قسمتي ديگر از متن انتقال دهيد.

6- قسمتي از متن را به دلخواه بلوك نموده و توسط ماوس آنرا به انتهاي متن انتقال دهيد.

وردتوضیح چندبخش

برگردان و انجام مجدد -Undo & Redo

قلمي عوض كرده ايد . متني پاك كرده ايد . رنگ قلم را تغيير داده ايد هر عملي كه انجام داده ايد مهم نيست چنانچه از كاري كه كرده ايد پشيمان شده اید از Undo يا كليد تركيبي Ctrl+Z ميتوانيد استفاده نمائيد. حالا اگر خواستيد عملی را که لغو کرده اید مجددا انجام دهيد از Redo يا از كليد تركيبي Ctrl+Y استفاده نمایید.

- همچنين ميتوانيد براي سرعت بخشیدن به كار از فلش كوچكي كه به دو طرف خميده شده است در نوار ابزار Standard استفاده كنيد و یا اين دو فرمان را از منوي Edit انتخاب نمایید.

بزرگ نمايي (Zoom) :
براي رسيدن به اين زير منو بايد از منوي View استفاده كرد. چنانچه صفحه خود را كوچك مي بينيد ميتوانيد توسط فرمان بزرگنمايي صفحه را بزرگ نمایید.
عمل بزرگنمايي از طريق نوار ابزار Standard نيز ممكن است و حتي ميتوان اندازه دلخواه را در Box تايپ نموده و Enter زد .
Page Width: بزرگنمايي به اندازه اي است كه عرض صفحه (پهنا) مشخص باشد.
Whole Page : بزرگنمايي به اندازه اي است كه تمام صفحه در اين حالت با جزئيات آن كاملاً مشخص است . Many Page: توسط اين گزينه ميتوانيد چند صفحه را همزمان مشاهده كنيد.
Percent : بزرگنمايي ميتواند بصورت دلخواه باشد. بايد توجه داشت در صورتيكه بخواهيد تمام گزينه هاي فوق فعال باشند بايد پنجره روي حالت Page Layout باشد . اين گزينه را ميتوانيد از منوي View انتخاب نمائيد.
كليدهاي ويرايشي

كليد هاي ويرايشي :
همانطور كه ميدانيد برنامه Word داراي كليدهاي تركيبي فراواني مي باشد كه در زير چند نمونه از مهمترين اين كليدها آمده است .
بعضي از اين جهت ها بستگي به فارسي و لاتين بودن متن دارد.

ضمیمه:
edit.GIF
بلوك بندی در word و عمليات آن

- بلوك و عمليات مربوط به آن
- حذف (DELETE)
- انتقال (CUT)
- تكثير (COPY)
- فراخواني PASTE

بلوك به كمك صفحه كليد :
براي انتخاب قسمتي از متن بايد كليد Shift را پائين نگه داريد و سپس به كمك مكان نماي چپ ، راست ، بالا و پائين متن مورد نظر را انتخاب كنيد. هنگامي كه متن بلوك ميشود رنگ قلم و زمينه به حالت نگاتيو در مي آيد ( براي خارج نمودن از حالت بلوك حركت مكان نما بدون نگه داشتن Shift كافي است ).
در زير كليدهاي ديگري نيز براي بلوك كردن آمده است
ضمیمه:
block.GIF

براي ماشين كردن نامه هاي اداري بايد به نكات زير توجه كرد :انتخاب قلم فونت

براي ماشين كردن نامه هاي اداري بايد به نكات زير توجه كرد :

تحرير كردن مشخصات گيرندگان رونوشت :
رونوشت عبارت است از نسخه برداري يا كپي برداري از روي نامه اصلي اگر نامه اداري داراي سه رونوشت براي سه محل مختلف باشد آن نامه در 5 نسخه تايپ ميشود كه سه نسخه آن براي آن سه محل ، يك نسخه از رونوشت براي بايگاني قسمت مربوطه و يك نسخه هم كه همان نامه اصلي مي باشد.
شروع عبارت رونوشت از لبه سمت راست پس از يك يا دو فاصله سطري از عنوان سازماني امضاء كننده نامه مي باشد.
پس از تايپ عبارت ( رونوشت ) دو نقطه گذاشته و يك فاصله سطري داده ، از زير دو نقطه با خط تيره شروع به تايپ قسمت هايي كه نامه بايد به آنجا فرستاده شود مي نمائيم.

مثال :

رونوشت :
- جناب آقاي ... ( با توضيح سمت)
- جناب آقاي ... ( با توضيح سمت )
- جناب آقاي ... (با توضيح سمت )
- بايگاني

پيوست : هر مدركي كه همراه نامه فرستاده ميشود پيوست ناميده ميشود. در قسمت بالاي نامه كلمه پيوست در سمت چپ بصورت چاپي مي باشد كه اگر نامه اي داراي پيوست باشد بايد جلوي كلمه پيوست كلمه (دارد) را اضــــــافه كنيم و اگر نداشته باشد بصورت خط تيره يا كلمه ( ندارد) نشان داده ميشود.
انتخاب قلم Font

قلم مهمترين ابزار يك برنامه تايپي مي باشد.

براي دسترسي به اين قلمها راههاي متفاوتي وجود دارد يكي از آنها استفاده از منوي Format و زير منوي Font است . روش دیگر استفاده از ماوس است كه بر روي يكي از سطــرهاي تايپ شده رفته و كليك راست مي كنيم و گزينه Font را انتخاب مي نمائيم . روش ديگري كه براي دسترسي به كادر محاوره اي Font ميتوان عنوان كرد استفاده از كليد تركيبي Ctrl+D مي باشد .

روش ديگر استفاده از كليد تركيبي Ctrl+Shift+F سپس استفاده از كليد هاي جهت نما يا Arrow Key و انتخاب قلم مورد نظر و زدن كليد Enter مي باشد .

- كادر محاوره اي Font :
در اين كادر محاوره اي دو كادر عربي و لاتين ديده ميشود كه با توجه به متن خود آنها را انتخاب مي كنيد توسط Box جلوي گزينه Font ميتوانيد از قلمهاي گوناگوني استفاده نمائيد هر قلم شكل متفاوتي با قلم ديگر دارد و براي آنكه قابل شناسايي باشد اسمي براي آن در نظر گرفته شده است .

- Font Style : توسط اين گزينه قلمها را به يكي از حالتهاي نوشته در Box در ميآوريد. البته از كليد هاي تركيبي Ctrl+B براي حالت Bold و از كليدهاي تركيبي Ctrl+I براي حالت Italic ميتوان استفاده نمود. البته ميتوانيد دكمه Bold و Italic از نوار ابزار Formatting را نيز انتخاب نمائيد.
- Size : توسط اين گزينه ميتوانيد يك متن را ريز تر يا درشت تر بنويسيد. براي تغيير اندازه قلم ميتوان از كليد تركيبي Ctrl+Shift+< یا > و همچنين از كليد تركيبي Ctrl+[ یا ] نيز استفاده نمود. يكي ديگر از راههاي تغيير اندازه قلم استفاده از كليد تركيبي Ctrl+Shift+P سپس استفاده از كليدهاي جهت نما براي انتخاب سايز و زدن Enter جهت تائيد آن استفاده نمود. البته ميتوانيد دكمه Size از نوار ابزار Formatting را نيز انتخاب نمائيد.

- Color : يكي ديگر از مزيتهاي Word اين است كه به شما امكان چاپ رنگي ميدهد توسط اين گزينه ميتوانيد براي فونتهاي خود رنگهاي مختلف انتخاب كنيد. توجه داشته باشيد كه اگر به متن خود رنگ داديد و اين متن را با چاپگر سياه و سفيد چاپ نموديد چاپگر ، متن رنگي شما را به حالت طيفي از سياه و سفيد چاپ خواهد كرد. چنانچه رنگ خودكار Automatic را انتخاب كرده باشيد اگر رنگ زير زمينه عوض شود رنگ قلم نيز بطور خودكار و با توجه به رنگ زمينه عوض خواهد شد.
البته ميتوانيد دكمه Font Color از نوار ابزار Formatting را نيز انتخاب نمائيد.

Underline : از طريق اين گزينه ميتوانيد زير متن خود خط بكشيد . با انتخاب None که به صورت پیش فرض انتخاب شده است زير لغات خط کشیده نمی شود. انتخاب Word Only باعث می شود که فقط زير لغات خط كشيده شود و زير فاصله هايي كه با Space هستند خطي كشيده نمي شود.
البته ميتوانيد دكمه Underline از نوار ابزار Formatting را نيز انتخاب نمائيد و یااز كليد تركيبي Ctrl+U استفاده نمایید.
- Effect :
Superscript : از این گزینه براي تايپ توان استفاده ميشود البته از كليد تركيبي Ctrl+Shift+(+) نيز ميتوان استفاده نمود.
- Subscript: از این گزینه براي انديس پائين استفاده ميشود البته از كليد تركيبي Ctrl+(+) نيز ميتوان استفاده نمود.

- Hidden : با استفاده از این گزینه می توان متن بلوك شده را پنهان نمود تا در پرونده نمايش داده نشود ، براي نمايش مجدد بايد پرونده را بلوك كرده و ضربدر داخل اين گزينه را برداشت. درصورتيكه خواستيــد متــن بلوك شده پنهان شـود و Hidden را انتخاب نموديــد و اين كار صـورت نگرفت دقت نمایید که :

1- علامت (Show/Hide) در نوار ابزار Standard غیر فعال باشـد.
2- در منوي Tools زير منوي Option ، برگ نشان View گزينه Hidden text انتخاب نشده باشد.
Default : تمام تنظيمات را به حالت پیش فرض برمی گرداند.
Preview : جعبه نمايش است .
كادر محاوره اي Character Spacing :
Scale : توسط اين گزينه ميتوانيد متن خود را كشيده يا باز كنيد توجه داشته باشيد كه فشرده سازي يا باز كردن عملي است كه بر سر قلمها خواهد آمد نه بر سر فاصله بين حروف.
Spacing : فاصله بين حروف يك كلمه را كم و يا زياد مي كند.
Position: متن خود را (Lowered) پائين تر و يا (Raised) بالاتر از خط اصلي قرار ميدهد و براي تايپ فرمولها از آن استفاده ميشود . بايد توجه داشت كه بالا يا پائين رفتن کلمات از خط اصلي توسط كاربر تنظيم ميشود و تفاوت آن با Superscript,Subscript در همين است زيرا توسط اين دو گزينه توان يا انديس پائين فاصله آنها تا خط اصلي اتوماتيك تنظيم ميشود.

كادر محاوره اي Text Effects :
Animation: در صورتي كه متن خود را بلوك كرده و يكي از گزينه هاي اين كادر محاوره اي را انتخاب كنيد دور متن انتخابي شما طيفي از نوارهاي رنگي ظاهر ميشود كه آن متن را در صفحه مانيتور مشخص و نمايان ميكند.

اموزش ورد(نحوه تهيه نامه هاي اداري :

نحوه تهيه نامه هاي اداري :

اجزاء مختلف نامه اداري :
هر نامه اداري داراي پنج جزء بشرح زير مي باشد :
1-سرلوحه
2-عنوان گيرنده ، فرستنده ، موضوع نامه
3-متن نامه
4-مشخصات امضاء كننده نامه
5-گيرندگان رونوشت
اينك بشرح هر يك از اجزاء بالا مي پردازيم :

1- سرلوحه :

-آرم جمهوري اسلامي ايران سمت راست يا بالاي نامه .
-نام سازمان اصلي زير آرم و نام واحد يا اداره
وابسته زير نام اصلي .
-تاريخ در سمت چپ
-شماره در سمت چپ
-پيوست در سمت چپ

2- عنوان گيرنده ، فرستنده ، موضوع نامه :

الف : عنوان گيرنده
عنوان گيرنده كه با كلمه ( به ) در نامه مشخص ميشود عبارت است از :
نام شخص يا موسسه اي كه نامه براي او فرستاده ميشود.

ب : عنوان فرستنده
عنوان فرستنده كه با كلمه ( از) در نامه مشخص ميشود عبارت است از :
نام شخص ، موسسه ، سازمان و يا واحد سازماني كه نامه از طرف آن نوشته ميشود.

ج : موضوع نامه
موضوع نامه عبارت است از عبارت كوتاه و گويايي كه مبين محتواي نامه باشد. (يعني متن نامه درباره چه موضوعي مي باشد ).

- متن نامه :
منظور از متن نامه مطالب و شرحي است كه در مورد موضوع نامه نوشته ميشود .
متن نامه ممكن است از يك يا چند پاراگراف تشكيل شده باشد كه قسمت اول را پاراگراف افتتاحيه و بعد از آن را پاراگراف مياني و قسمت آخر را پاراگراف اختتاميه مي نامند.

پاراگراف :
اصولاً پاراگراف شامل يك بند يا يك قسمت است كه از چند جمله مربوط به هم تشكيل شده و ضمن اينكه پاراگراف ، خود داراي معني مستقلي است اما با پاراگراف هاي بعدي نيز ارتباط دارد و با Enter از هم جدا مي شوند.

3- مشخصات امضاء كننده نامه :

مشخصات امضاء كننده نامه در سمت چپ نامه مي باشد .
نام و نام خانوادگي مقام
يك يا دو سطر فاصله
موقعيت سازماني امضاء كننده
بايد توجه نمود كه نام و نام خانوادگي درست در وسط عنوان پست سازماني امضاء كننده قرار ميگيرد.

در مواردي كه مقام ديگري حق امضاء نامه را بجاي امضاء كننده اصلي داشته باشد در قسمت مربوط به مشخصات امضاء كننده نام و نام خانوادگي امضاء كننده اصلي و همچنين عنوان سازماني وي نوشته شده و با اضافه كردن عبارت ( از طرف) در جلوي آن امضاي نامه بوسيله مقامي كه به او تفويض اختيار شده صورت مي گيرد .

نامه هاي اداري بر دو نوع است :

1-نامه هاي وارده : آن دسته از نامه هايي كه به درون ارگان يا سازماني وارد ميشود.
2-نامه هاي صادره : آن دسته از نامه هايي كه به بيرون از ارگان يا سازمان ارسال ميشود.
لازم به ياد آوري است كه دفتري بنام دفتر انديكاتور وجود دارد كه مخصوص ثبت كليه مكاتبات نامه هاي وارده و صادره ميباشد.

آموزش Microsoft Word

اموزش وردپد1فصل اونودرفصل پنجم توضیح دادم شایدادامه فصل ششم یه 7روزی مختص وردمطلب بزارم بعدادامه فصل چهارم که راجب اکسس بودمیدم اون مبحث تمام شه درفصل هفتم درمورداکسل مطلب میگذارم

قوانين تايپ لاتين

درس اول

ضمیمه:
hand2.gif


تمرين :
Asad- Safa- Hadad- Das- Laf- Sad- Hads- Hall- Shad- Jad- Jalall- Adl- Sadha- Laj- Shafa- Jafa- Has- Lagha- Hadaf

تايپ فارسي : درس دوم

ضمیمه:
hand3.gif


تمرين :
كاملاً – سياحت – غلاف – جفا – ثبات – چماق – اصلاً – خام – هشام – حسام – فياض - فيض – غيض – چخماق – هاتم – غاصب – سماق – جناق – سياه – كليسا- كياست – سام – خفته – آشفته – قاسم – هاشم – حجم – غاصب – صحيفه – صفـي الله – آسايشگاه – آتشگاه – قصاب – قناعت – حكاك – جميله – شاهين – قاتل
تايپ لاتين : درس دوم

ضمیمه:
hands4.gif


تمرين :
Topes- Wash- Glass- Door – Wall- Yoshiro- Site – Style – Tools – Help – Edit- File- Word – Saturday- Sunday – Tuesday – Thursday- Friday- Air
تايپ فارسي : درس سوم

ضمیمه:
hands5.gif

تمرين :
احتراماً – ظالم – ذلالت – انشاء- تأخير- مؤذن - حتماً – ابتدائي – مؤذن - اطلاعات – امكانات – ظلمت- طالع – زارعين – غيور – هادي – عازم – مقدماتي – قاسم – كليد – تركيبي – كاغذ – وحيد – لادن – تكنولوژي – پيشرفته – ژيلا – پرهام – پديدار – ژوليده – مسئوليت – ظاهر – حقيقتاً – ظلمت – سائل – خان دائي – بالغ – گارائين
- جایگاه حرف « پ ، ژ» بسته به صفحه كليد تغيير ميكند معمولاً حرف «پ» بالاي دكمه Tab و حرف «ژ» زير دكمه Enter قرار مي گيرد.
حروف ( پ ، ژ ) بسته به صفحه كليد جايگاه دارد .
تمرين :
ژرمن – ژاله – پژمرده – پژمان – پروانه – ژرورا – توپ – ژيلا
تايپ لاتين : درس سوم

ضمیمه:
hands6.jpg

تمرين :
Oxford – Learner's – Advanced – Dictionary – New – Best – World's- Radically – Revised – millennium – Symbols – Numbers – Office – Map- Mouse – Clear
- برای تایپ شماره بایستی از کلیدهای ردیف بالا و یا براي استفاده از كليد هاي سمت راست بايد دكمه Num Lock روشن باشد تا بتوانيد اعداد را تايپ نمــــائيد در صورتيكه كليد Num Lock خاموش باشد از كليدهاي 8 ،4 ،6 و 2 ميتوان بعنوان كليد هاي Arrow Key استفاده نمود .
در صورتيكه دكمه Caps Lock روشن باشد حروف بصورت بزرگ تایپ می شود. مثلاً حرف A را تايپ كنيد بصورت حروف بزرگ تايپ ميشود.
آشنايي با ميز كار و صندلي تايپيست

ميز تايپيست معمولاً داراي دو يا سه كشو مي باشد. تايپيست ميتواند وسايل كار خود را در آنها قرار دهد. ارتفاع استاندارد اين ميز معمولاً 70 تا 72 سانتيمتر مي باشد.
ميز تايپيست بايد طوري قرار گيرد كه نور طبيعي از پشت سر و يا سمت راست تايپيست بتابد و اگر تايپيست از چراغ روميزي استفاده ميكند مي بايست چراغ روشنايي در سمت راست متناسب با ديد وی نصب شود. صندلي تايپيست داراي تكيه گاه با دو فنر نرم مي باشد، اين تكيه گاه بوسيله يك اهرم به ميله صندلي متصل است كه تايپيست ميتواند ارتفاع آن را متناسب اندام خود كم يا زياد كند.
ميله صندلي از پائين به يك فنر قوي در زير نشيمن گاه مربوط است كه ميتوان آن را به طرف جلو و يا عقب حركت داد. اين صندلي گردان است . ارتفاع استاندارد آن از كف تا زير زانو 45 سانتي متر است ولي تايپيست به تناسب اندام خود ميتواند آنرا بالا و يا پائين ببرد اين صندلي بدون دسته و چرخ دار مي باشد . قبل از شروع كار به نكات زير توجه نمائيد :
بطوري كه تكيه گاه پشت ، كف پاها و همچنين مهره هاي ستون فقرات به حالت صاف قرار گيرند، روی صندلی بنشیند.
خم شدن به جلو يا عقب ضمن ايجاد خستگي باعث بروز عوارض ناشي از عدم رعايت صحيح نشستن نيز مي گردد. اكنون كارهاي عملي را شرح خواهيم داد :

1-صفحه كليد را طوري روي ميز قرار دهيد كه لبه كي برد با لبه ميز موازي باشد و به حالت صحيح و مناسب بين دو دست شما قرار گيرد.
2-صندلي خود را طوري ميزان كنيد كه فاصله مناسب و دلخواه را داشته باشيد.
3-پاهايتان زير صندلي قرار نگيرد بلكه كف پاها در زير ميزو بطور صاف روي زمين قرار گيرد و پاي راست كمي جلوتر از پاي چپ شما باشد .
4-دستهاي شما مي بايست با ماشين زاويه 90 درجه تشكيل دهد.
5-انگشتان خود را به حالت نيمه خمـــيده روي دگمه ها بگذاريد و از تكان دادن بازو يا مچ ها خودداري كنيد.
مكاتبات اداري و بازرگاني

مكاتبات :

مكاتبات عبارت است از نوشته هايي به منظور آگاهي ، اطلاع و خبر بين دو يا چند نفر ، موسسه ، شركت و سازمان كه ميتواند به وسيله پست يا فرد انجام گيرد.
مكاتبات در وحله اول بررسي ، اقدام و سپس بايگاني مي گردد.

مكاتبات بر دو نوع است :

1- مكاتبات بازرگاني
2- مكاتبات اداري


- مكاتبات بازرگاني :

مكاتبات بازرگاني عبارت است از نوشته هاي بازرگاني درباره توليد ، خريد ، فروش ، ارائه خدمات و مسائل مالي .
بطور معمول نامه هاي بازرگاني داراي سرلوحه اي است كه نوع و چگونگي فعاليت هاي موسسه را نشان ميدهد. سرلوحه آن عبارتست از :
-علامت تجاري
-نام موسسه
-شماره ثبت دفتر شركت ها
-نشاني
-تلفن
-نشاني تلگرافي و تلكس و يا فاكس
-نوع فعاليت- مكاتبات اداري :

تفاوت مكاتبات اداري در اندازه كاغذ، فرم و شكل نوشتن آن مي باشد .

ابعاد نامه هاي اداري :

طبق دستور العمل اداره كل بهبود روشها در سازمان امور اداري و استخدامي كشور كاغذها بشرح زير در موارد مختلف مورد استفاده قرار مي گيرد :

- كاغذهاي A3 :
بدون سرلوحه است و براي تهيه جدول ، نمودار و نقشه مورد استفاده قرار مي گيرد.

- كاغذ هاي A4 :

مخصوص نامه هايي كه از 5 سطر صفحه A4 بيشتر باشد ( براي گزارش هم از اين كاغذ استفاده مي شود ).

- كاغذ A5 :

مخصوص نامه هايي كه از 5 سطر صفحه A4 كمتر باشد .

- كاغذ A6 :

بدون سرلوحه است و براي نامه نگاري بين كارمندان مورد استفاده قرار مي گيرد و فقط در طرف چپ و بالاي كاغذ كلمه (يادداشت ) چاپ ميشود.
طبق اين دستورالعمل اندازه نامه هاي اداري بر دو نوع است :

- نامه هاي بزرگ A4 :
به ابعاد 297 × 210 ميليمتر ، مطالبي كه از 5 سطر بيشتر باشد روي اين كاغذ ماشين ميشود.

- نامه هاي كوچك A5 :

به ابعاد 148 × 210 ميليمتر ، مطالبي كه از 5 سطر كمتر باشد روي اين كاغذ ماشين ميشود.

پایان مطلب راجب پاورپوینت ادامه فصل شش راجب ورد

ايجاد نمايش هاي وب

مي توان از Web براي دسترسي به نمايش هايي كه در يك سرور وب ( Web Server ) قرار گرقته اند استفاده كرد. براي مشاهده صفحات وب نياز به يك مرورگر ( Browser ) مانند IE- Internet Explorer و يا Netscape وجود دارد.
صفحات وب با قالب html ذخيره مي شوند كه ميتوان اين كار را در پاورپوينت به راحتي انجام داد.

اصطلاح: صفحاتي كه در قالب html ذخيره مي گردد را صفحه وب گويند. در اين حالت تصاوير گرافيكي و ديگر فايل هاي مرتبط در پوشه وابسته به صفحات وب ذخيره مي شود.

براي ذخيره اسلايدها به شكل يك صفحه وب كافي است از پنجره Save as و در قسمت Save as Type گزينه Web Page را انتخاب كنيم.
همچنين مي توان از منوي File گزينه Save as web page را انتخاب كرد.

هنگامي كه نمايش خود را به صورت يك صفحه وب ذخيره مي كنيد نمايش به صورت اتوماتيك شامل قسمت هاي زير مي شود.
- يك Frame (قاب) كه نمايش را به صورت Outline نشان مي دهد. (سمت چپ صفحه)
- قاب اسلايد Slide Frame (سمت راست صفحه)
- گزينه اي براي كنترل نمايش دادن يا مخفي نمودن بخش Outline نمايش
- گزينه اي براي كنترل نمايش دادن يا مخفي نمودن كادر يادداشت ها ( notes )
- گزينه مشاهده تمام صفحه اي،كه گزينه هاي كنترلي را مخفي نموده و موجب تشابه صفحه به نماي Slide Show در پاورپوينت مي شود (Slide Show )

هنگامي كه از منوي File گزينه Save as web page را انتخاب مي كنيم پنجره Save as باز شده بعد ازدادن نام مناسب دكمه Publish را انتخاب مي كنيم. دكمه Publish يك كپي از نمايش براي انتشار آماده مي شود. با انتخاب گزينه هاي مورد نظر در كادر محاوره اي Publish as web page كه با انتخاب دكمه Publish ظاهر مي شود مي توان ارائه نمايش در وب را سفارشي كرد.
گزينه Complete Presentation امكان انتشارهمه اسلايدهاي نمايشي رافراهم مي كند.
گزينه Slide Number دسته اي از اسلايدها را براي انتشار در وب مشخص مي نمايد.
Display Speaker notes امكان ظاهر شدن يادداشت هاي سخنران را در نمايش فراهم مي سازد.
با استفاده از دكمه web option و كادر محاوره اي آن مي توان تنظيماتي را براي انتشار در وب فراهم كرد از جمله براي مرورگرها ، فايل ها ، تصاوير و فونت ها.

در بخش Browser Support مي توان نوع مرورگر وب را تعيين كرد از جمله ورژن 6 و بالاتر IE .

در بخش Publish a copy as عنوان صفحه و محل قرارگيري صفحه وب را مشخص مي كند كه دكمه هاي Change وBrowser امكان تغيير در آنها را فراهم مي كند.

گزينه Open Published Web Page in Browser امكان نمايش صفحه وب انتشاريافته در مرورگر بلافاصله بعد از كليك كردن دكمه Publish را فراهم مي سازد.

بعد از انجام تغييرات دكمه Publish را مي زنيم. در پنجره save as با انتخاب Change Title مي توانيم عنوان مناسبي براي صفحه وب داشته باشيم. عنوان يك صفحه در نوار ابزار پنجره ديده مي شود.

تحقیق درباره 2Power Point

اضافه كردن جلوه هاي انيميشن به اسلايد

برنامه PowerPoint داراي الگوهاي نمايشي متحرك مي باشد كه با اعمال اين الگوها به اسلايدها، عنوان و كادرهاي متني آنها با جلوه هاي انيميشني خاص ظاهر مي گردند. از منوي Slide Show گزينه Animation Scheme را انتخاب كرده و يكي از الگوها را از پنل مورد نظر برمي گزينيم. از قسمت Subtle نمونه اي را انتخاب كرده،با كليك روي دكمه Play واقع در پايين پنل مي توان جلوه داده شده را مشاهده نمود.

سفارشي كردن جلوه هاي انيميشن
در برنامه PowerPoint مي توان جلوه هاي انيميشن متن و اشياء ديگر را مطابق با ميل خود تغيير داده و جلوه هاي مختلف و متنوعي را كه در اختيار ما قرار مي گيرد را به موضوعات مختلف اعمال نماييم.

از منوي Slide Show گزينه Custom Animation
با ظاهر شدن پنل مورد نظر تنظيمات لازم را انجام مي دهيم.جلوه هايي كه مي توان به اشياء موجود در نمايش اختصاص داد به چهار نوع اصلي تقسيم مي شوند.

- Entrance (ورودي)
- Emphasis (تاكيد)
- Exit (خروج)
- Motion Path (مسيرهاي حركت)

هر كدام از جلوه هاي بالا داراي تعدادي Effect در منوي خود مي باشند كه با انتخاب more effects به تعداد زيادي از اين جلوه ها دسترسي پيدا مي كنيم. موضوع مورد نظر كه مي خواهيم به آن جلوه بدهيم را ازداخل اسلايد انتخاب كرده و effect ها را روي آن آزمايش مي كنيم تا به موضوع مورد نظر خود برسيم. اين كار مستلزم گذاشتن وقت و حوصله و در عين حال جذابيت مي باشد.

هنگامي كه جلوه اي را به موضوعي اعمال كنيم تنظيماتي را مي توانيم در اين پنل انجام دهيم از جمله:

Start: در اين قسمت شروع كار انيميشن را با يكي از سه مورد زير تنظيم مي كنيم.

-On Click : اجراي جلوه پس از كليك نمودن

- With Previews: اجراي جلوه به همراه جلوه انيميشن قبلي

- After Previews: اجراي جلوه پس از اجراي انيميشن قبلي بدون نياز به كليك كردن براي اغلب جلوه هايي از نوع Entrance و Exit ،دو گزينه ديگر وجود دارد كه عبارتند از:

- Direction: جهت و سمت اعمال جلوه انيميشن برشيء را تعيين مي كند.

- Speed: سرعت دادن روي جلوه را تعيين مي كند.

با انتخاب ديگر جلوه ها مانند Change Font كه از نوع Emphasis است به جاي گزينه هاي تنظيم در بالا گزينه هاي متفاوتي مانند Font و Duration براي تعيين نوع فونت و مدت زمان اجراي جلوه انيميشن قرار مي گيرد.
براي يادگيري نحوه كاركرد هر يك از گزينه هاي تنظيمي جلوه ها بهتر است بيشتر تمرين كنيد تا توانايي لازم در اين زمينه را كسب كنيد.
حذف يك جلوه

كافي است روي نام effect در Panel رايت كليك كرده و گزينه Remove را انتخاب كنيم.
روي نام جلوه داده شده كليك راست كنيد و گزينه effect option را انتخاب كنيد. ملاحظه مي كنيد براي هر يك پنجره جداگانه با همان نام باز مي شود كه براي اعمال تنظيمات بيشتر استفاده مي شود.

سوال :
1- دكمه Re-Order در پايين پنل چه كاري انجام مي دهد؟
2- آيا مي توان به يك موضوع چندين جلوه اعمال نمود؟
3- ترتيب نمايش جلوه ها به چه صورتي است؟
4- چگونه مي تون با Pen روي نماي Slide Show ترسيم نمود؟
برای پاسخ دادن در نماي Slide Show رايت كليك كرده و گزينه Pointer Option را انتخاب مي كنيد.

5- چگونه مي توان زماني كه در نماي Slide Show هستيم ماوس را مخفي نمود؟
برای پاسخ دادن از رايت كليك در نماي Slide Show كمك بگيريد.

اموزش Power Point

تنظيمات Slide Show از پنجره Setup Show

گزينه Setup Show از منوي Slide Show
در پنجره باز شده گزينه هاي مختلفي طبقه بندي شده اند كه با تنظيم اين موارد مي توان نحوه نمايش را سفارشي كرده و امكاناتي را هنگام نمايش حذف يا اضافه نماييم.

Show Type:
اگر بخواهيم اسلايدها را به صورت تمام صفحه (Full Screen) نمايش دهيم كه پيش فرض هم همين گزينه است Present by a Speaker-Full Screen را فعال مي كنيم.
دراين حالت در نماي Slide Show كليك راست انجام شده و يكسري كليدهاي عملياتي خود اسلايد در پايين صفحه سمت چپ مشاهده خواهد شد.
چنانچه بخواهيم اسلايدها به صورت پنجره نمايش داده شود گزينه Browser by an Individual را انتخاب مي كنيم.
با انتخاب Browser at a Kiosk-Full Screen حالت نمايش مانند گزينه اول يعني تمام صفحه است با اين تفاوت كه در اين حالت كليك راست و كليدهاي عملياتي در اسلايد ديده نخواهند شد.

Show Option:
چنانچه بخواهيم نمايش اسلايدها بعدازاتمام به صورت پيوسته تكرار گردد گزينه Loop Continually Until “ESC” را انتخاب مي كنيم، نمايش اسلايدها تا زماني كه كليد ESC از صفحه كليد فشارداده شود ادامه مي يابد. گزينه Show Without narration در صورت فعال بودن نمايش اسلايد را با صداي سخنران كه قبلا ضبط شده پخش مي كند. براي ضبط صداي سخنران از منوي Slide Show گزينه Record Narration را انتخاب مي كنيم.

براي ارائه نمايش بدون انيميشن گزينه Show Without Animation را انتخاب مي كنيم و چنانچه بخواهيم انيميشن ها هنگام ارائه اسلايدها اجرا گردند اين گزينه را غير فعال مي كنيم.

در ليست Pen Color رنگ دلخواه را براي قلمي كه هنگام نمايش اسلايد از آن مي خواهيد استفاده كنيد انتخاب نماييد.استفاده از Pen Color هنگام ارائه براي تاكيد روي موضوعات مهم اسلايد استفاده مي شود.

Show Slides:
اگر بخواهيم تمام اسلايدهاي نمايش نشان داده شوند شماره اولين اسلايد را در كادر From و شماره آخرين اسلايد را در كادر To وارد مي كنيم. بطور مثال از اسلايد 5 تا 12 گزينه Custom Show كه غير فعال ديده مي شود براي سفارشي كردن شماره اسلايدها در نمايش است. مثلا اگر بخواهيم شماره اسلايد به صورت زير نمايش داده شود 1,5,8,2,12,15 يعني ترتيب نمايش را مي خواهيم خودمان تعيين كنيم.
براي فعال كردن اين گزينه در پنجره Setup Show وارد منوي Slide Show شده و اين گزينه را كه در آخر ليست منو قراردارد انتخاب مي كنيم.در پنجره باز شده بازدن دكمه New نام دلخواهي را براي نمايش مي دهيم كه اين نام را بعدا در پنجره Setup Show استفاده مي كنيم.
ليستي از نام و شماره اسلايدها درسمت چپ پنجره ديده مي شود حال با انتخاب هركدام و زدن دكمه Add اسلايد مورد نظر در صف نمايش قرار خواهد گرفت بدين صورت توانسته ايم ترتيب نمايش را به دلخواه خود انجام دهيم.
حال وارد پنجره Setup Show مي شويم و مشاهده مي كنيم كه نام داده شده به Custom Show در ليست آمده و اين گزينه فعال نشده است.

Advanced Slides:
اگربخواهيم نمايش اسلايدها تحت كنترل خودمان باشد يعني با كليك موس يا كليد Space اين كارصورت گيرد گزينه Manually را انتخاب مي كنيم.
چنانچه بخواهيم اسلايد به صورت اتوماتيك وباتوجه به زمان تعيين شده براي نمايش هر اسلايد نشان داده شود گزينه Using Timing if Present را انتخاب مي كنيم. (در مورد زمان گذاري در پست بعد توضيح داده شده است.)

Multiple Monitors:
اگر كامپيوتر شما داراي چند Monitor مي باشد از ليست بازشونده گزينه Display Slide Show on را انتخاب كنيد.

Performance :
به منظور افزايش سرعت نمايش ، گزينه Acceleration Use Hardware Graphics را فعال مي كنيم. همچنين با پايين آوردن كيفيت يا درجه وضوح نمايش از ليست بازشونده Slide Show Resolution سرعت نمايش افزايش پيدا مي كند.
Slide Transition - نمايش اسلايدها
از منوي Slide Show گزينه Slide Transition

در پنل ظاهر شده تنظيمات مهمي قرار دارد از جمله زمانبندي نمايش اسلايدها بر حسب دقيقه و ثانيه در قسمت Apply to Selected Slides يكسري Effect يا جلوه ويژه وجود دارد كه براي رفتن اسلايد به اسلايد بعدي مي توانيم از آنها استفاده كنيم. چنانچه بخواهيم Effect مزبور به تك تك اسلايدها اضافه شود با انتخاب هر اسلايد و دادن يكي از Effect ها اين جلوه ها به هر اسلايد جداگانه اضافه خواهد شد و اگر بخواهيم يك جلوه را به همه اسلايدها اعمال كنيم يكي را انتخاب كرده و Apply to All Slides را كه در پايين Panel وجود دارد مي زنيم.


Speed : سرعت جابجايي اسلايد به اسلايد بعدي در سه حالت Slow (آهسته)، Fast (سريع) و Medium (بطور متوسط) را تعيين مي كند.

Sound : قبلا مفصلا توضيح داده شد اگر بخواهيم صداهاي كوتاه استفاده كنيم از داخل ليست استفاده مي كنيم ولي اگر بخواهيم آهنگي را روي اسلايدها مداوم داشته باشيم از داخل همين ليست گزينه Other Sound را انتخاب مي كنيم.

Advance Slide :در صورت فعال بودن گزينه on mouse click كنترل اجراي اسلايدها به صورت دستي و با كليك ماوس صورت خواهد گرفت.

با فعال كردن گزينه Automatically after و دادن زمان كه بر حسب دقيقه و ثانيه خواهد بود مي توانيم براي تك تك اسلايدها با توجه به محتواي دروني اسلايد زمان مناسبي را در نظر بگيريم كه اين بهترين حالت است. يعني ممكن است اسلايدي فقط 3 ثانيه زمان احتياج داشته باشد ولي اسلايد ديگر كه داراي محتواي متني مي باشد 15 ثانيه زمان احتياج داشته باشد.

در صورت فعال بودن Auto Preview پيش نمايشي از تغييرات داده شده در اين پنل نشان داده خواهد شد. بعد از زمان بندي اسلايدها مي توان زمان دقيق داده شده به اسلايدها را در نماي Slide Sorter در پايين هر اسلايد مشاهده كرد.
در نماي Slide Sorter نوار ابزاري ديده مي شود كه Transition در آن است

آموزش Power Point ادامه

آموزش Power Point

وارد نمودن كليپ صوتي به اسلايد

براي وارد نمودن كليپ صوتي مي توان از منوي Insert گزينه Movies and Sound را انتخاب كنيم و سپس از زيرمنوي ظاهرشده گزينه Sound From Clip Organizer را بزنيم.
پنل ClipArt كه شامل يك ليست از فايل هاي صوتي است ظاهر ميشود.با استفاده از كادر متني Search For و تايپ كلمات كليدي مورد نظر خود،نوع خاصي از فايل هاي صوتي را هم مي توان جستجو نمود. همچنين براي مشاهده خصوصيات كلي يك فايل صوتي وشنيدن آن،برروي آيكون مورد نظر Right Click كرده واز منوي ظاهرشده گزينه Preview/Properties راانتخاب مي كنيم. فايل صوتي به هنگام ظاهرشدن اين كادر محاوره اي به طور خودكار اجرا ميشود كه البته مي توان از دكمه هاي Stop ، Pause ، Play استفاده نمود. خصوصيات كلي فايل صوتي در سمت راست پنل ديده مي شود.

هنگام بستن اين پنجره كادرمحاوره اي باز ميشود كه در مورد نحوه اجراي فايل صوتي هنگام نمايش اسلايد نماي Slide Show سوال مي كند.اگر مي خواهيد فايل صوتي به طور خودكار اجراشود روي دكمه Automatically كليك كنيد.
روش وارد نمودن صوت به روش بالا فقط از اصواتي استفاده مي شود كه متعلق به ClipArt باشند ولي مي توان آهنگ دلخواه را از روي هارد يا CD وارد اسلايدها نمود.
براي اينكار بعد از انتخاب Movies and Sound از منوي Insert اينبار Sound From File را انتخاب مي كنيم سپس آهنگ مورد نظر خود را انتخاب كنيد.آيكون فايل صوتي در اسلايد ظاهر مي شود.
براي پخش يك Track از CD در منوي Insert از بخش Movies and Sound گزينه Play CD Audio Track را انتخاب مي كنيم.در پنجره باز شده براي مشخص كردن شماره Track و زمان شروع و پايان پخش Track استفاده مي كنيم.

همچنين در اين پنجره مي توان با انتخاب Loop Until Stopped اجراي آهنگ را تا متوقف شدن اسلايد ادامه داد.
توسط گزينه Sound Volume هم مي توان صداي آهنگ را به دلخواه كم يا زياد كرد.

با توجه به 2 روش گفته شده در بالا روش دوم يعني Sound From File كاربرد بيشتري دارد و مي توان طول آهنگ را مناسب با تعداد اسلايدها تنظيم نمود در صورتي كه در روش اول صداگذاري به صورت خيلي كوتاه انجام مي شود و روي اسلايدها جريان پيدا نمي كند. اگر در پنجره باز شده When Clicked انتخاب شود با كليك ماوس آهنگ اجرا خواهدشد.
ضبط فايل صوتي

در مسير گفته شده در بالا با انتخاب Record Sound پنجره كوچكي باز مي شود كه دكمه هاي موجود در اين پنجره عملكردي مشابه دستگاه ضبط صوت دارند.

صداي خود را توسط ميكروفن ضبط كنيد. پس از ضبط فايل صوتي مي توانيد با كليك روي دكمه Play صداي خود را بشنويد.براي اضافه كردن اين فايل صوتي به اسلايد، روي دكمه ok كليك كنيد.

نكته : فايل هاي صوتي كه در برنامه پاورپوينت استفاده ميشوند حتما بايد از جنس WAV. باشند.

12345678
9
10
last