شما در حال مشاهده نسخه موبایل وبلاگ

arashm9000

هستید، برای مشاهده نسخه اصلی [اینجا] کلیک کنید.

( آموزش Microsoft Word)(تنظيمات صفحه - Page Setup)(علائم - Symbol)(پاورقي - Footnote

تنظيمات صفحه - Page Setup

با كليك روي اين نشانه Page setup ظاهر ميشود قبلاً با اين پنجره آشنا شده بوديد حالا با كادر حاشيه ها (Margins) برويد . در گزينه From Edge دو گزينه بنام Header & Footer مي بينيد كه محل درج متن سرصفحه و يا پائين صفحه را نسبت به لبه كاغذ نشان ميدهد.


سرصفحات و پا صفحات متفاوت (Header & Footer) :

براي فعال كردن اين گزينه بايد از كادر Layout استفاده كنيد.

تفاوت سرصفحه و پاصفحه در صفحات زوج و فرد (Different odd & even) :

در حالت عادي و قبل از اينكه در داخــل اين گزينه علامت تيك بزنيد سرصفحه و يا پا صفحه هاي صفحات زوج و فرد همانند يكديگرند يعني اگر در صفحه 1 كلمه “بنام خدا ” را تايپ كنيد ، اين كلمه در تمام صفحات زوج و فرد تكرار ميگردد. اما اگر در داخل اين گزينه تيك بزنيد حال سرصفحات و يا پا صفحات ، زوج با فرد متفاوت است يعني ميتوانيد براي صفحات زوج يك سرصفحه و يا پا صفحه و براي صفحات فرد سرصفحه و يا پاصفحه ديگري داشته باشيد.

تفاوت سرصفحه و پا صفحه در صفحه اول (Different First Page) :

معمولاً چون در صفحه اول، نام كتاب يا جزوه يا پايان نامه نوشته ميشود ، لذا ميتوان براي صفحه اول يك سرصفحه يا پاصفحه جدا تعريف نمود با زدن تيك داخل اين گزينه سرصفحه و پاصفحه صفحه اول با ديگر صفحات متفاوت خواهد بود.

• آشكار و پنهان كردن متن پرونده (Show/Hide Document Text) :

هنگامي كه سرصفحه خود را باز ميكنيد، چنانچه به متن پرونده خود نگاه كنيد اين متن به رنگ خاكستري مي باشد باكليك روي اين گزينه ميتوانيد از برنامه بخواهيد تا متن پرونده را نمايش ندهد. توجه داشته باشيد كه كليك روي اين گزينه فقط موجب عدم نمايش متن پرونده ميگردد، نه حذف آن .

• رفت و آمد بين سرصفحه و پا صفحه (Switch Between Header & Footer) :

هنگامي كه روي زير منوي Header & Footer در منوي View كليك ميكنيد تا سرصفحه شما باز گردد مكان نماي شما در داخل سرصفحه قرار دارد. با فشردن اين نشانه مكان نما به داخل پا صفحه ميرود اگر يكبار ديگر اين نشانه را بفشاريد مكان نما مجدداً از پا صفحه به داخل سرصفحه خواهد آمد و بدين ترتيب ميتوانيد در سرصفحه و پا صفحه رفت و آمد كنيد البته ميتوانيد از كليدهاي Arrow Key يا جهت نما نيز استفاده كنيد.

• نمايش سرصفحه و پا صفحه در صفحه قبل و بعد(Show previus) , (Show next):

چنانچه در Page setup جلوي گزينه Diffren odd & even علامت تيك قرار داده باشيد، صفحات زوج و فرد با هم متفاوت خواهند بود. توسط كليك روي اين نشانه به سرصفحه و پاصفحه زوج و فرد ميتوانيد مراجعه كنيد.

• بستن سرصفحه و پاصفحه با Close انجام ميشود.

تمرين :

1- يك سند جديد باز كنيد.

2- دور صفحه خود حاشيه مورد نظر را تعريف كنيد.

3- پاراگراف زير را تايپ كنيد.

متنی كه پيش روي شماست Ms Word با امكانات فارسي مي باشد. شركت مايكروسافت در مجموعه Office تصميم گرفت تا نسخه اي از اين گروه را ارائه كند كه داراي زبانهاي مختلف از سراسر دنيا باشد، لذا نرم افزار Word نيز داراي زبانهاي مختلفي از سراسر دنيا مي باشد كه هر يك در اين گروه قابل انتخاب هستند.

4-پاراگراف بالا را در كادر قرار دهيد.

5-داخل كادر را رنگ بريزيد.

6- براي سر صفحه خود به نام خدا را تعريف كنيد.

7- براي پا صفحه خود موفق باشيد و شماره صفحه را تعريف كنيد.

8- چند تا Ctrl+Enter بزنيد.
علائم - Symbol

Word به شمــا امكان ميدهد تا از قلم هاي علائم استفاده كنيد. با اين قلمها حق تايپ نداريد فقط حق داريــد تا براي درج علائم استفاده كنيد علائمي مانند : فلش ، هواپيما، گوشي تلفن و… براي درج اين علائم در صفحه بايد روي منوي Insert زير منوي Symbol كليك نمائيد تا پنجره آن ظاهر گردد. توسط اين كادر محاوره اي ميتوانيد علائم مختلف را درج كنيد. براي اين كار اول لازم است تا يكي از قلم هاي علائم را انتخاب كنيد. حال روي كاراكتر مورد نظر كليك نمائيد و بعد با كليك روي كليد Insert آن كاراكتر روي صفحه شما ( در محل مكان نما) درج خواهد شد. شما ميتوانيد براي كاراكتر مورد نظر كليد تركيبي و ميانبر نيز تعريف نمائيد براي اين كار:

1- كاراكتر مورد نظر خود را انتخاب نمائيد.

2- روي كليد Shortcut key كليك نمائيد.

3- در قسمت Press new shortcut key كليد ميانبر و تركيبي را تعريف كنيد.

4- روي دكمه Assign سپس دكمه Close كليك نمائيد.

- گلوله ها و شماره ها (Bullets & Numbering) :

توسط اين زير منو كه در منوي Format قرار دارد ميتوانيد به اول هر پاراگراف يك گلوله يا شماره اضافه كنيد .

البته ميتوانيد از نوار ابزار Formatting با كليك بر روي دكمه هاي Bullets , Numbers نيز استفاده كنيد كه البته براي غير فعال شدن دكمه هاي نوار ابزار ميتوانيد از كليد Backspace استفاده نمائيد.

• گلوله ها (Bulleted) :

توسط اين پنجره ميتوانيد به ابتداي هر پاراگراف گلوله اي بيفزائيد در اين پنجره علائم مختلفي وجود دارد كه ميتوانيد بجاي استفاده از گلوله از آنها استفاده نمائيد.

اگر هيچكدام از نمونه هاي علائم مورد نظر شما نبود ميتوانيد توسط گزينه Costomize علائم ديگري را انتخاب كنيد براي فعال شدن اين گزينه بايد هر چيزي را غيراز None انتخاب كنيد با كليك روي اين گزينه پنجره ديگري باز ميشود.

اگر دكمه Font را بفشاريد تغيير علائم را در كادر محاوره اي Font فقط در قسمت لاتين ميتوانيد اعمال كنيد از قبيل تغييير رنگ يا سايز قلم .

اگر دكمه Bulleted را بفشاريد وارد كادر محاوره اي Symbole ميشويد و ميتوانيد يكي از علائم دلخواه را انتخاب كنيد.

در قسمت Bullet position ميتوانيد موقعيت گلوله خود را در سطر جابجا كنيد.

در قسمت Text Position ميتوانيد موقعيت متن را نسبت به گلوله مشخص كنيد. ميتوانـــيد متن خود را به گلـــوله نزديك و يا از آن دور كنيد پس از تعيين اين انتخاب ok را بزنيد.

• شماره (Numbered) :

توسط اين كادر ميتوانيد بجاي استفاده از گلوله در اول هر پاراگراف از شماره يا حرف استفاده كنيد در اين پنجره نمونه هاي مختلف شماره وجود دارد اگر هيچ يك مورد پسند شما واقع نشد ميتوانيد توسط گزينه Customize خودتان انتخابها را تعريف كنيد. در قسمت Number Format نــوع قالب شماره را ميتوانيد تعيين كنيد و در قسمت Start at شما ميتوانيد مشخص كنيد كه اولين پاراگراف چه شماره اي داشته باشد .

در قسمت Number position ميتوانيد موقعيت شماره را مشخص كنيد و در قسمت Text position ميتوانيد مقدار تو رفتگي لازم را براي فاصله متن نسبت به شماره مشخص كنيد.

تمرين :

1- متن زير را تايپ كنيد.

اين گزينه داراي امكانات زير است .

- قالب بندي شماره (Number Format)

- شماره صفحه (Page numbering)

2- شما ميتوانيد حالتهاي Bullets خود را تغيير دهيد.

3- رنگ بالتهاي خود را تغيير دهيد.
پاورقي - Footnote

براي درج پاورقي بايد از منوي Insert زير منوي Footnote را انتخاب كنيد. با انتخاب اين منو پنجره اي ظاهر ميگردد.

• پاورقي (Footnote) :

با انتخاب اين گزينه و زدن تائيد ، مكان نما به پائين صفحه ميرود و به شما اجازه ميدهد تا توضيح مطلب خود را بنويسيد البته ميتوانيد از كليد تركيبي Alt+Ctrl+F نيز استفاده كنيد.

براي درج اولين پاورقي در پاراگراف اول مكان نما را بعد از كلمه راه انداز قرار دهيد، حال از منوي Insert روي زير منوي Footnote رفته كليك نمائيد. اكنون Footnote را تيك بزنيد. حال كليد Ok را بزنيد پس از زدن Ok مكان نما به پائين صفحه انتقال پيدا خواهد كرد و شما ميتوانيد توضيح پائين صفحه را بنويسيد. با زدن ok خود برنامه بطور خودكار عدد يك را كمي بالاتر در محيط متن بعد از كلمه راه انداز قرار داده و همين طور عدد يك پائين صفحه را و از طرفي برا جدا كردن محيط متن و پاورقي خطي رسم كرده است . در كل ميتوان گفت شما فقط يك درج پاورقي كرديد و توضيح نوشتيد اما برنامه دو عدد يك ( يكي در بالاي متن و يكي در پائين متن ) درج كرد و خط جداكننده محيط و متن را نيز كشيده است .

چنانچه قلم عددهاي بالاي متن كوچك هستند شما ميتوانيد سايز آنها را تغيير دهيد.

زماني كه روي كلمه در درون متن قرار بگيريد توضيح متن پائين صفحه را بشما در Box كوچكي نشان خواهد داد.

- در صورتيكه بخواهيد پاورقي را از بين ببريد كافي است شماره بالاي كلمه درون متن را بلوك كرده و كليد Delete را از صفحه كليد بفشاريد.

- در صورتيكه بخواهيد خط جداكننده محيط و متن را به وسط يا سمت راست يا چپ صفحه انتقال دهيد مراحل زير را دنبال كنيد:

1- صفحه را از منوي View به حالت Normal ببريد.

2- از منوي View زير منوي Footnots را انتخاب كنيد توجه داشته باشيد دستور Footnote را از منوي Insert فعال كرده باشيد وگرنه اين زير منو براي شما فعال نخواهد بود.

3- زماني كه صفحه به دو قسمت تقسيم شد از Drap Down جعبه Footnote در صورتيكه Footnote را انتخاب كرده باشيد و در جعبه Endnote در صورتيكه Endnote را انتخاب كرده باشيد گزينه Footnote Separator را انتخاب كنيد خط ظاهر شده و شما ميتوانيد از نوارابزار Formatting با استفاده از كليدهاي Center براي وسط چين كردن Align Right براي راست چين كردن و Align Left براي چپ چين كردن خط استفاده كنيد.

4- شما ميتوانيد از منوي View حال پنجره را به حالت Page Layout ببريد.

تمرين :

1- متني به دلخواه كه حداقل دو پاراگراف باشد تايپ نموده و براي چند كلمه از آن پاورقي تعريف كنيد.

(آموزش Microsoft Word)(كناره ها و سايه ها - Border & Shading )(سرصفحه و پا صفحه - Header & Footer

كناره ها و سايه ها - Border & Shading

اين زير منو كه در منوي Format قرار دارد به شما امكان ميدهد تا دور كاغذ يا دور پاراگراف خود را كادري بيندازيد و يا داخل پاراگراف خود را رنگي بدهيد.

پس از كليك روي اين زيرمنو پنجره اي باز ميشود كه داراي سه كادر محاوره اي زير است.

• Borders :

توسط اين كادر ميتوانيد دور پاراگراف خود را كادر بيندازيد و در گزينه Setting امكان كادرها به شكل هاي گوناگون آمده است .

- Style : توسط اين گزينه ميتوانيد نوع خط را انتخاب كنيد.

- Color : توسط اين گزينه ميتوانيد انواع رنگ را انتخاب كنيد.

- Width : توسط اين گزينه ميتوانيدقطر خط انتخابي را تغيير دهيد.

- Preview : توسط اين قسمت ميتوانيد تغييرات انجام شده را مشاهده كنيد اين يكي از اعمال مرور است . عمل ديگر آن اين است كه با كليك روي قسمتهاي مختلف آن ميتوانيد خطوط را تغيير دهيد.

- Apply : توسط اين گزينه ميتوانيد مشخص كنيد كه اين كادر دور چه چيزي تاثير بگذارد. انتخاب خود را از جعبه باز شو انجام دهيد.

- Options : توسط اين گزينه ميتوانيد فاصله متن تا كادر دور را معين كنيد البته اين گزينه با انتخاب پاراگراف فعال ميشود.

• Page Border :

توسط اين كادر ميتوانيد يك چهارگوش يا كادر را دور صفحه خود بيندازيد همه گزينه هاي آن همانند كادر محاوره اي Borders مي باشد با اين تفاوت كه اثر گذاري آن در قسمتهاي زير است :

- تمام پرونده Whole Document

- اين بخش This Section

- اين بخش – فقط صفحه اول This Section- First page only

- اين بخش – ابتداي همه صفحات اول ( ابتداي همه صفحات اول بخشها)

This Section- All except first page

• Shading :

توسط اين كادر ميتوانيد داخل پاراگراف و يا متن خود را رنگي كنيد . كافيست تا از گزينه Fill كه داراي تنوع رنگ است استفاده كنيد.

توسط دو گزينه Style,Color ميتوانيد سايه انتخابي خود را به حالت تركيبي درآوريد.

توجه : تاثير عمل سايه بر روي متن و پاراگراف ميباشد.

تمرين :

1- پاراگراف زير را تايپ كنيد:

توسط اين كادر ميتوانيد داخل پاراگراف و يا متن خود را رنگي كنيد . كافيست تا از گزينه Fill كه داراي تنوع رنگ است استفاده كنيد.

2- دور پاراگراف بالا يك كادر بيندازيد.

3- داخل كادر را رنگ بريزيد.

4- رنگ فونت آنرا قرمز كنيد.

5- در خارج از كادر پاراگراف زير را تايپ كنيد.

توسط اين كادر ميتوانيد داخل پاراگراف و يا متن خود را رنگي كنيد . كافيست تا از گزينه Fill كه داراي تنوع رنگ است استفاده كنيد.

6- دور صفحه هاي سند خود شكل سيب بيندازيد.
سرصفحه و پا صفحه - Header & Footer

سر صفحه و پا صفحه دو جز، اصلي يك صفحه مي باشد. زير منوي Header & Footer را در منوي View كليك كنيد. در داخل حاشيه پائين و بالا يك مستطيل خط چين ظاهر مي گردد.

پس از باز شدن محدوده متن سرصفحه و پاصفحه ، يك نوار ابزار باز ميگردد كه اين نوار ابزار همان نوار ابزار Header & Footer است .

• Insert Auto Text :

درج متن بصورت پيش فرض .

• درج شماره صفحه (Insert page number) :

هر آنچه را كه در سرصفحه و يا پا صفحه يادداشت كنيد در تمامي صفحات مشاهده ميشود فـــرض مثال اگر يك “ بنام خدا ” به حالت وسط چين در يك صفحه يادداشت گردد اين “بنام خدا” در تمامي صفحات تكرار ميشود. اما اگر بخواهيد براي هر صفحه شماره بزنيد به هيچ عنوان شماره را توسط صفحه كليد درج نمي كنيد بلكه مراحل زير را دنبال كنيد.

1- زير منوي Header & Footer را از منوي View باز كنيد.

2- روي نشانه “ درج شماره صفحه ” يكبار كليك كنيد تا شماره صفحه درج گردد.

3- پس از درج شدن شماره صفحه در صورت نياز ميتوانيد سايز قلم و نوع قلم خود را تغيير دهيد.

4- توسط گزينه Close روي نوار ابزار ، سرصفحه را ببنديد.

5- با زدن چند Ctrl+Enter چند صفحه خالي بوجود آوريد. حال به هر صفحه كه مراجعه كنيد شماره آن صفحه را به رنگ خاكستري ( كه البته مشكي چاپ ميشود) خواهيد ديد.

6- چنانچه قصد دادن تغيير در سرصفحه و يا پا صفحه را داشتيد كافيست تا روي متن خاكستري رنگ دبل كليك نمائيد تا سرصفحه مجدداً باز گردد. البته ميتوانيد از منوي View نيز سرصفحه را باز كنيد.

• قالب بندي شماره صفحه (Format page number) :

با كليك روي اين نشانه ميتوانيد تنظيمات شماره صفحه را تغيير دهيد. با كليك روي اين نشانه پنجره اي ظاهر ميشود كه به عنوان انتخابهاي شماره صفحه است . اين گزينه داراي امكانات زير است .

* قالب بندي شماره (Number Format) : توسط اين گزينه نوع شماره گذاري را تغيير دهيد.

* شماره صفحه (Page numbering) :

- ادامه از بخش قبلي (Continue from previous section) در حالت عادي شماره صفحه از يك شروع خواهد شد و ادامه پيدا خواهد كرد تا پايان پرونده پس ميتوانيم به برنامه فرمان دهيم شماره صفحه را ادامه بخش قبلي بزند.

- شروع از (Start at) توسط اين گزينه ميتوانيد شماره صفحه را خودتان تعيين كنيد.

• درج تاريخ (Insert Date) :

توسط اين گزينه ميتوانيد تاريخ روز را درج كنيد يا از كليد تركيبي Alt+Shift+D درج تاريخ كنيد.

• درج ساعت (Insert Time) : توسط اين گزينه ميتوانيد ساعت را درج كنيد يا از كليد تركيبي Alt+Shift+T براي درج ساعت استفاده كنيد.

( آموزش Microsoft Word)(اضافه كردن Clip Art )(ستون بندي - Columns)(• موقعيت Position :

- اضافه كردن Clip Art :

به همراه Word ، كتابخانه اي از Clip Art ارائه ميشود كه امكان اضافه كردن مواردي به مدرك و جالبتر كردن آن توسط تصاوير را فراهم مي سازد.

براي اضافه كردن يكي از اين تصاوير Clip Art به مدرك ، مراحل زير را انجام دهيد:

1- مكان نما را به محلي كه ميخواهيد تصوير Clip Art را در مدرك جاي دهيد ، انتقال دهيد.

2- از منوي Insert زير منوي Picture و سپس انتخاب Clip Art ، ميتوان به آن دسترسي پيدا كردو يا از نوار ابزار Drawing كليد Insert Clip Art ميتوانيد استفاده كنيد.

3- از ليست سمت چپ كادر محاوره اي Microsoft Clip Gallery ، گروه تصوير را انتخاب كنيد. براي مشاهده تمام Clip Art ها ، All Categories را انتخاب كنيد.

4- براي اضافه كردن تصوير به مدرك روي Insert كليك كنيد.

5- با ظاهر شدن تصوير، نوار ابزار Picture ظاهر ميشود البته شما ميتوانيد اين نوار ابزار را از فهرست نوارهاي ابزار در منوي View انتخاب كنيد.

6- با استفاده از دكمه Insert Picture از نوار ابزار Picture ميتوانيد تصوير به مدرك اضافه كنيد.

7- دكمه Color از نوار ابزار رنگ تصوير را تغيير ميدهد مثلاً آنرا به حالت رنگي و يا سياه و سفيد و... نشان ميدهد.

8- دكمه More Contrast, Less Contrast درجه وضوح تصوير را كم و زياد ميكند.

9- توسط دكمه Crop ميتوان قسمتي از تصوير را بريد.

10- براي چرخاندن تصوير ميتوان از دكمه Rotate از نوار ابزار Picture استفاده كرد.

11- توسط دكمه Line Style ميتوان شيوه خط را تغيير داد.

12- از نوار ابزار Picture توسط كليد Format Picture ميتوانيد حالتهاي مختلف از قبيل تغيير رنگ خط دور متن ، پر كردن درون متن ، تغيير پهنا ، عرض ، ارتفاع و ..... را انجام دهيد.

13- با استفاده از كليد Text Wrapping ميتوانيد متن خود را به حالتهاي مختلف تنظيم كنيد كه دور تصوير يا روي تصوير يا بالا و پائين تصوير و .... قرار گيرد.

14- ميتوانيد تغييراتي كه در تصوير داده ايدو مورد پسند شما واقع نگرديده ، توسط دكمه Reset Picture دوباره به حالت اوليه تصوير بازگرديد.

- حذف و تعيين محل گرافيك :

حذف يك گرافيك ، كار ساده بوده و با انتخاب گرافيك و سپس فشار دادن كليد Delete انجام ميگيرد. هنگامي كه ميخواهيد گرافيك را انتقال دهيد، بو سط گرافيك اشاره كنيد تا اشاره گر ماوس تبديل به يك فلش چهارطرفه شود ، در اين حالت دكمه ماوس را فشار داده و خط بيروني گرافيك را به محل جديد، درگ كنيد. سپس دكمه ماوس را رها كنيد تا گرافيك در محل جديد ظاهر شود.

هنگامي كه نياز به انتقال گرافيك به صفحه يا مدرك ديگري داريد، آن را انتخاب كرده و روي دكمه Cut در نوار ابزار كليك كرده و مكان نما را در محلي كه ميخواهيد گرافيك ظاهر شود ، قرار داده و سپس روي دكمه Paste در نوار ابزار كليك كنيد.

تمرين :

1- يك تصوير از تصاوير پيش فرض Clip Art به دلخواه انتخاب كنيد.

2- از نوار ابزار ظاهر شده Picture نور آنرا تغيير دهيد.

3- مقداري از عكس خود را برش دهيد.

4- دوباره عكس خود را به حالت اوليه برگردانيد.

5- عكس را بصورت Background صفحه خود قرار دهيد و بر روي آن متن تايپ كنيد.

6- يك تصوير از تصاويري كه خودتان ضبط كرده ايد و بر روي كامپيوتر خود قرار داده ايد ظاهر كنيد و بصورت Background صفحه بگذاريد.

7- يك سند جديد باز كنيد و يك دايره كشيده و چندين كپي از روي آن انجام دهيدسپس دو تا از آنها را Delete كنيد.
ستون بندي - Columns

در حالت عادي مشغول تايپ متن يك ستوني هستيد. اما چنانچه بخواهيد ميتوانيد متن خود را در بيش از يك ستون تايپ كنيد.

براي استفاده از ستون بندي استفاده از زير منوي Columns در منوي Format ميباشد.

حال تعداد ستونهاي لازم را برگزينيد ( فرضاً سه ستوني ) براي اين كار بايد روي سه ستوني با ماوس كليك كنيد.

پس از تايپ ستون اول پر شده ، سپس به ستون دوم ميرود پس از پر شدن ستون دوم ، ستون سوم پر مي گردد و بعد از پر شدن ستون سوم ، صفحه بعد شروع به پر شدن مي كند.

• تعداد ستون (Presets) :

توسط اين گزينه ميتوانيد تعداد ستون لازم را انتخاب كنيد. همانطور كه مي بينيد در سه ستون اول عرض ستونها مساوي مي باشد اما در نوع چهار و پنج Left,Right عرض ستونها مساوي نيست.

اگر انواع ستون بندي بالا مورد پسندتان نبود و تعداد ستون بندي بيشتري نياز داشتيد ميتوانيد توسط گزينه Number of Columns ، تعداد ستون مورد نياز را انتخاب كنيد.

• خط مابين ستونها (Line Between) :

در صورت لزوم و با زدن علامت تيك ميتوانيد از برنامه بخواهيد تا بين ستونهاي شما خط بيندازد. درصورتيكه غير از دستور تك ستون را انتخاب كنيد اين گزينه فعال ميشود.

• ترتيب پر شدن ستونها :

در حالت عادي پس از انتخاب ستون بندي بخاطر پيش فرض بودن ، برنامه ستون اول را ستون سمت چپ قرار ميدهد و اول اين ستون را پر ميكند. يعني اول ستون سمت چپ پر ميشود ،سپس ستون وسط و در انتها ستون سمت راست . اين موضوع بخاطر اين است كه Word سطربندي شما را لاتين فرض ميكند. اگر نياز داشتيد تا ستون سمت راست اول پر شود، سپس به ترتيب ستونهاي دوم و سوم، بايد گزينه Right to Left را تيك بزنيد.

• عرض و فاصله ستونها (Width and Spacing) :

در حالت عادي و بطور پيش فرض برنامه Word تمامي عرض ستونها و فاصله بين ستونها يكسان است . چنانچه خواستيد تا دو ستون با عرض هاي متفاوت داشته باشيد بايد عرض ستون دلخواه را تغيير دهيد و يا فاصله بين ستون را كم يا زياد كنيد.

• عرض ستونهاي مساوي (Equal Column Width) :

با زدن ضربدر داخل اين گزينه عرض ستونهاي شما مساوي خواهد شد و تمامي ستونها با هم برابر ميگردد. چنانچه داخل اين گزينه ضربدر بزنيد ديگر قادر به تعريف عرض ستونهاي متفاوت نخواهيد بود.

•شكستن ستونها (Column Break) :

همانطور كه ميدانيد براي رفتن به ستون بندي حتماً بايد ستون مورد نظر شما پر شود. اما اگر خواستيد تا ستون پر نشده و با همين مقدار به ستون بعد برويد بايد از كليد تركيبي Ctrl+Shift+Enter استفاده كنيد يا از منوي Insert زير منوي Break گزينه Column Break را انتخاب كنيد. با استفاده از اين دستورات هر چقدر از ستون پر شده باشد مهم نيست ، اين ستون نيمه كاره مانده و با همين مقدار به ستون بعد ميرود. و براي رفتن به صفحه بعد شما ميتوانيد از كليد تركيبي Ctrl+Enter استفاده كنيد يا از منوي Insert زير منوي Break گزينه Page Break را انتخاب كنيد.

• محدوده عمل ستون :

در صورتيكه قصد داريد قسمتي خاص ستون بندي شود كافيست تا آن قسمت را بلوك كنيد و سپس فرمان ستون بندي را روي بلوك اعمال نمائيد. اما اگر قبلاً دستور ستون بندي داده ايد و حال ميخواهيد از اين پس ستون بندي اعمال نشود متن خود را بلوك نموده و دستور تك ستون را صادر كنيد.

تمرين :

1- يك شعر از حافظ به دلخواه تايپ كنيد. از دستور ستون بندي و شكستن ستون نيز استفاده نمائيد.

- شماره صفحه (Page Numbers) :

اكنون روي زير منوي Page Numbers در منوي Insert كليك كنيد.
• موقعيت Position :

توسط اين گزينه ميتوانيد محل و موقعيت شماره صفحه را معين كنيد. اين گزينه داراي دو انتخاب بشرح زير است :

1- سرصفحه Top of page -Header
2- پائين صفحه Bottom of page - Footer

• ترازبندي Alignment :

توسط اين گزينه ميتوانيد نوع تراز خود را يعني محل قرار گرفتن شماره صفحه را تنظيم كنيد.

• نمايش دادن شماره صفحه در صفحه اول (Show number on first page):

در صورتيكه بخواهيد شماره صفحه در صفحه اول به نمايش در آيد ميتوانيد از اين گزينه استفاده كنيددر غير اين صورت تيك جلوي اين گزينه را برميداريد و شماره صفحه در صفحه اول تايپ نمي شود.

تمرين :

1- يك سند تايپ شده به دلخواه انتخاب كنيد كه حداقل داراي 20 صفحه باشد.

2- براي سند خود شماره صفحه تعريف كنيد.

3- شماره صفحه ها در پائين سند در وسط تايپ شوند.

4- صفحه اول سند شماره صفحه نمايش داده نشود.

اموزش ورد- ايجاد و اصلاح شكلهاي سه بعدي :اضافه كردن Word Art

- ايجاد و اصلاح شكلهاي سه بعدي :

براي بدست آوردن خطوط ، اشكال بصورت سه بعدي ، افكت هاي سه بعدي را به آنها اضافه كنيد . مراحل زير را براي ايجاد يك موضوع سه بعدي ، انجام دهيد:

1- موضوعي كه ميخواهيد سه بعدي شود انتخاب يا ترسيم كنيد.

2- روي دكمه 3-D در نوار ابزار Drawing كليك كنيد.

3- شيوه سه بعدي مورد نظر را از جعبه انتخاب كنيد.

4- هنگامي كه ميخواهيد افكت 3-D را تنظيم كنيد، در نوار ابزار Drawing روي دكمه 3-D كليك كرده و براي نمايش نوار ابزار 3-D Settings را انتخاب كنيد. دكمه هاي روي اين نوار ابزار را براي كج كردن موضوع ، تغيير عمق افكت 3-D ، تغيير جهت افكت 3-D ، تغيير محل نور ، انتخاب يك پايان ساده اي و انتخاب رنگي براي بخش 3-D موضوع ، بكار ببريد.

ضمیمه:
17.jpg


تمرين :

1- يك دايره رسم كنيد.

2- آنرا سه بعدي كنيد.

3- يك مستطيل رسم كنيد.

4- از 3-D setting حالتهاي مختلفي براي مستطيل خود قرار دهيد.

5- يك مربع رسم كنيد.

6- رنگ مربع خود را نارنجي كنيد.

7- آنرا سه بعدي كنيد.

8- نورپردازي آنرا از بالا قرار دهيد.

9- بعدهاي مربع خود را زرد كرده و خود مربع را سبز كنيد.

10 – روي مكعب خود كلمه پايان را با رنگ قرمز بنويسيد.
اضافه كردن Word Art

Word Art برنامه جداگانه اي است كه به همراه ميكروسافت آفيس ارائه شده است . اين برنامه متن را در اشكال از پيش تعيين شده اي قرار داده و سپس آنها را در مدرك درج ميكند. با كليك كردن روي دكمه Insert Word Art در نوار ابزار Drawing يا با انتخاب منوي Insert زير منوي Picture و سپس انتخاب Word Art ، ميتوان به آن دسترسي پيدا كرد. با كليك روي اين گزينه پنجره اي در محل مكان نما ظاهر ميشود. Word نوار ابزار Word Art را نيز نمايش ميدهد. در صورتيكه نوار ابزار Word Art به نمايش در نيامد ميتوانيد از منوي View زير منوي Toolbars از فهرست گزينشي باز شده نوار ابزار Word Art را نمايان كنيد.براي استفاده از Word Art ، مراحل زير را بكار ببريد:

1- افكت Word Art مورد نظر را از كادر محاوره اي Word Art Gallery انتخاب كنيد روي Ok كليك كنيد.

2- هنگامي كه كادر محاوره اي Edit Text Word Art ظاهر ميشود، متن جديد را جايگزين متن قبلي كنيد.

3- قلم مورد نظر را از ليست باز شو انتخاب كرده و اندازه آن را تعيين كنيد در صورتي كه ميخواهيد قلم سياه يا ايتاليك باشد روي دكمه هاي متناسب ، كليك كنيد.

4- موضوع Word Art در مدرك ظاهر شده، و در اطراف آن كادرهاي كوچك تغيير اندازه وجود دارد كه نشان ميدهند اين موضوع هنوز در حالت انتخاب مي باشد.

5- از نوار ابزار Word Art توسط كليد Format Word Art ميتوانيد حالتهاي مختلف از قبيل تغيير رنگ خط دور متن ، پر كردن درون متن ، تغيير پهنا ، عرض ، ارتفاع و ..... را انجام دهيد.

6- ازطريق كليد Word Art Shape ميتوانيد حالتهاي مختلف براي متن خود طراحي كنيد.

7- با استفاده از كليد Text Wrapping ميتوانيد متن خود را به حالتهاي مختلف تنظيم كنيد كه دور تصوير يا روي تصوير يا بالا و پائين تصوير و .... قرار گيرد.

8- با استفاده از كليد Word Art Same Letter Heights ميتوانيد حروف را بلند يا كوتاه كنيد.

9- از طريق كليد Word Art Vertical Text ميتوانيد حالت متن را عمودي كنيدو براي برگرداندن به حالت افقي كافيست يكبار ديگر روي آن كليك كنيد.

تمرين :

1- توسط Word Art از نوار ابزارDrawing اسم خودتان را تايپ كنيد.

2- با ظاهر شدن نوار ابزار Word Art اسم خودتان را بصورت يك نيم دايره درآوريد.( درصورتيكه نوارابزار ظاهر نشد از منوي View/Toolbars/Word Art را ظاهر كنيد).

3- توسط نوار ابزار Word Art اسم خودتان را به اسم دوستتان تغيير دهيد.

4- اسم دوستتان را بصورت عمودي در آوريد.

5- دوباره اسم آنرا بصورت افقي در آوريد و آنرا بصورت Background صفحه خود در آوريد و روي آن متن تايپ كنيد.

ورد(اصلاح صفات خط)(اصلاح صفات رنگ آميزي داخل شكلها)(ايجاد ساير اصلاحات وادامه انافزودن متن به شكلها)

اصلاح صفات خط

خطوط داراي ويژگيهايي مثل ضخامت ، شيوه ، خط تيره ، فلش و رنگ مي باشند. بعضي از اين صفات ممكن است به مستطيل ها، بيضي ها و اشكال اعمال شوند.

اعمال يك صفت خطي به خط ، فلش يا شكلهاي انتخاب شده

براي اعمال يك صفت خطي به خط ، فلش يا شكلهاي انتخاب شده، مراحل زير را انجام دهيد:

- روي دكمه Line Style در نوار ابزار Drawing كليك كنيد تا ضخامت يا شيوه خط انتخاب گردد. در جعبه Line Style روي More Lines كليك كنيد تا كادر محاوره اي Format Auto shapes باز شود. در اين كادر محاوره اي انتخاب بيشتري براي گزينه هاي شيوه خط وجود دارد.

- روي دكمه Dash Style در نـــوار ابزار Drawing كليك كنيد تا يك شيوه خط تيره يا نقطه اي را انتخاب كنيد.

- روي دكمه Arrow Style در نوار ابزار Drawing كليك كنيد( كاربردي براي موضوعات ندارد) تا شيوه و مسير فلش را تعيين كنيد. در جعبه Arrow Style روي گزينه More Arrows كليك كنيد تا كادر محاوره اي Format Auto shapes باز شده و انتخابهاي بيشتري را ارائه دهد. روي دكـمه Line Color در نوار ابزار كليك كنيد تا رنگ جاري به خط ، فلش يا شكل اعمال شود. روي فلش رو به پائين بعد از دكمه كليك كنيد تا انتخابهاي بيشتري از رنگ را مشاهده كنيد. براي حذف يك خط، No Line را انتخاب كنيد.

- روي خط ، فلش يا شكل ، دبل كليك كنيد تا كادر محاوره اي Format Auto shapes باز شود كه تمام گزينه هاي صفت خط را پيشنهاد كرده و امكان تنظيم ضخامت خط را فراهم ميكند. ميتوان كادر محاوره اي Format Auto shapes را با كليك راست كردن روي خط ، فلش يا شكل و سپس انتخاب Format Auto shapes از منوي ميانبر باز كرد.

تمرين :

1- يك دايره ترسيم كنيد.

2- خط دايره را ضخيم كنيد.

3- يك مستطيل رسم كنيد.

4- خطوط مستطيل را به حالت مقطع در آوريد.

5- يك فلش بكشيد.

6- دوسر فلش را يك دايره قراردهيد.
اصلاح صفات رنگ آميزي داخل شكلها

بيضي ها ، مستطيل ها و اشكال داراي صفات رنگ آميزي دروني مي باشند.

براي اعمال صفات رنگ آميزي درون شكل به يك موضوع انتخاب شده مراحل زير را انجام دهيد:

1- روي دكمه Fill Color در نوارابزار Drawing كليك كنيد تا رنگ جاري اعمال شود.

2- روي فلش رو به پائين بعد از دكمه Fill Color كليك كنيد تا رنگ را از جعبه رنگها انتخاب كنيد. اگر نمي خـــواهيد درون عنصر رنگ آميــزي شود، روي گزينه No Fill كليك كنيد. اگر ميخواهيد انتخابهاي بيشتري از رنگها را مشاهده كنيد روي More Fill Colors كليك كنيد.

3- براي انتخاب يك رنگ غير از رنگ ثابت ، روي فلش بعد از دكمه Fill Color كليك كرده و سپس Fill Effects را انتخاب كنيد تا كادر محاوره اي Fill Effects باز شود.

4- هنگامي كه كادر محاوره اي Fill Effects را باز مي كنيد، اين مزيت را دارد كه قبل از كليك كردن روي Ok ، چگونگي انتخابها را مشاهده مي كنيد. در گوشه سمت راست پائين كادر محاوره اي ، كادر Sample وجود دارد كه انتخاب رنگ آميزي را ميتوانيد در آنجا مرور كنيد. در Fill Effects شما ميتوانيد تركيب رنگهاي مختلفي داشته باشيد .

ضمیمه:
11.jpg


تمرين :

1- از Autoshapes يك شكل به دلخواه انتخاب نمائيد.

2- داخل شكل را قرمز نمائيد و خط دور آنرا سبز كنيد.

3- يك مستطيل رسم كنيد.

4- داخل مستطيل را زرد كنيد و خطوط دور آنرا برداريد.

5- يك دايره رسم كنيد و داخل آنرا رنگ قرمز بريزيد.

6- رنگ داخل دايره را پاك كنيد.

7- داخل دايره رااز Fill color/fill effects يك رنگ مناسب با حالتهاي مختلف انتخاب كنيد.

8- يك لوزي رسم كنيد و گزينه ها و قسمتهاي ديگري براي رنگ آميزي از fill color/fill effects استفاده كنيد.
ايجاد ساير اصلاحات

Word ابزارهاي ترسيمي بيشتري را براي بهبود موضوعات ترسيمي ، ارائه ميدهد. بعضي از اين ويژگيها كه ممكن است بخواهيد به كار ببريد عبارتند از :

Free Rotate : براي چرخاندن موضوع انتخاب شده روي دكمه Free Rotate در نوار ابزار Drawing كليك كرده اشاره گر ماوس را روي يكي از چهار گوشه موضوع قرار داده و در يك حركت دايره اي درگ كنيد تا موضوع در زاويه مورد نظر قرار گيرد.

Draw/Rotate or flip/ Free Rotate

Rotate Or Flip : براي چرخاندن يك موضوع به اندازه 90 درجه در جهت حركت عقربه هاي ساعت يا مخالف آن ، روي دكـــمه Draw از نوار ابزار Drawing كليك كرده و از منوي بـــاز شو گزينه Rotate Or Flip و سپس Rotate Left/Rotate Right را انتخاب كنيد. براي چرخاندن يك موضوع بطور افقي و يا عمودي گزينه هاي Flip Vertical/ Flip Horizontal را انتخاب كنيد.

ضمیمه:
14.jpg
ادامه:


Order : همانطوري كه موضوعات بيشتري را ترسيم مي كنيد، آنها روي هم قرار گرفته و بعضي مواقع ممكن است كه موضوع قبلي را بپوشاند. براي تغيير ترتيب يك موضوع در پشت ، موضوع مورد نظر را انتخاب كنيد . سپس روي دكمه Draw از نوار ابزار كليك كنيد تا منوي بازشو را مشاهده كنيد. در اين منو، گزينه Order را انتخاب كرده و سپس يكي از فرمانهاي ترتيب گذاري را برگزينيد.

Align Or Distribute : براي تنظيم دو يا چند موضوع انتخاب شده در جاهاي مختلف صفحه ، روي دكمه Draw از نوار ابزار كليك كرده ،‌گزينه Align Or Distribute را انتخاب كــرده و سپس يكي از گزينه هاي ترازبندي را برگزينيد. در صـــورتيكه گزينه ها غير فعال بود آخر فهــــرست گزينشي گزينه اي بنام Relative to Page را انتخاب كنيد تا بقيه گزينه ها فعال شود.

Shadow : سايه اي را به موضوع انتخاب شده توسط كليك كردن روي دكمه Shadow از نوار ابزار Drawing و انتخاب شيوه سايه گذاري ، اعمال كنيد. براي تعيين محل سايه ، از جعبه بازشو گزينه Shadow Setting را انتخاب كنيد تا نوار ابزار Shadow Setting ظاهر شده و دكمه هاي اشاره اي روي نوارابزار را براي جابجايي سايه بكار ببريد. روي فلش رو به پائين بعد از دكمه Shadow Color كليك كنيد و سپس رنگي را براي سايه برگزينيد.
ضمیمه:
15.jpg


تمرين :

1- يك حالت فلش از Autoshapes/block Arrows انتخاب نمائيد و آنرا رسم كنيد.درصورتيكه دايره سبزي داشت كه به شما براي چرخاندن استفاده نمائيد از آن استفاده كنيد در غير اين صورت توسط كليد Free Rotate آنرا بچرخانيد.

2- يك دايره رسم كنيد.

3- براي دايره رسم شده سايه بزنيد.براي انتخابات بيشتر از Shadow setting استفاده نمائيد و با استفاده از نوارابزار ظاهر شده حالتهاي مختلفي را تعريف كنيد.

4- يك مستطيل رسم كنيد.

5- مستطيل خود را سايه بزنيد. بطوريكه سايه در قسمت چپ مستطيل قرار داشته باشد و نيم سانت سايه از خود مستطيل فاصله داشته باشد.
افزودن متن به شكلها

ايجاد دياگرام ها در Word ساده شده است . زيرا آنها مجبور به ايجاد كادر متن مجزايي براي زماني كه ميخواهند متن در مستطيل ، بيضي يا ساير اشكال ظاهر شود، نيستند ( اين در خطوط و فلش ها كار نمي كند ) براي اضافه كردن متن ، روي موضوع كليك راست كرده و سپس Add Text را از منوي بازشو انتخاب كنيد يك نقطه درج در شكل ظاهر شده و ميتوانيد متن را وارد كنيد.
ضمیمه:
16.jpg

اگر موضوع داراي متن بوده و ميخواهيد تغيير دهيد، روي موضوع كليك راست كرده و از منوي بازشو، گزينه Edit Text را انتخاب كنيد.

تمرين :

1- يك دايره رسم كنيد و داخل دايره كلمه موفق باشيد را درج نمائيد.

2- داخل دايره را به رنگ زرد درآوريد و متن موفق باشيد را به رنگ قرمز بنويسيد.

3- كلمه موفق باشيد را به پيروز باشيد تغيير دهيد.

چگونگی رسم در مدارک ورد ( ترسيم در مدارك )انتخاب خطوط و موضوعات :تغيير اندازه خطوط و موضوعات :

انواع پاراگراف :

طبق قوانين بين المللي تايپ ميتوان پاراگرافها را به سه دسته تقسيم كرد:

پاراگراف قالبي : در اين نوع پاراگراف هيچ نوع تورفتگي از چپ و راست مشاهده نمي شود و متن از ابتداي پاراگراف شروع و تا انتها ادامه دارد. در اين حالت ميتوانيد توسط گزينه Special و با انتخاب گزينه None اين عمل را انجام دهيدو يا ميتوانيد متن خود را بلوك كرده از نوار ابزار Formatting كليد Justify و يا از كليد تركيبي Ctrl+J استفاده كنيد.

پاراگراف نيمه قالبي : در اين نوع پاراگراف تنها سطر اول به داخل ميرود و بقيه سطرها به حالت عادي تايپ ميشود. يعني سطر اول كوتاهتر از سطرهاي ديگر است. در اين حالت توسط گزينه Special و با انتخاب گزينه First Line را انتخاب نمائيد و سپس در جلو آن اندازه تو رفتگي لازم را بدهيد.

پاراگراف زائده دار : اين نوع پاراگراف داراي زائده اضافي در سطر اول است يعني سطر اول داراي طول بيشتري نسبت به بقيه سطرهاست. در اين حالت توسط گزينه Special گزينه Hanging را انتخاب نمائيد و در كادر جلو By اندازه تورفتگي لازم را بدهيد.

- راه ساده تر براي ايجاد پاراگراف قالبي ، نيمه قالبي و زائده دار استفاده از خط كش مي باشد. يك پاراگراف سه سطري تايپ نمائيد زماني كه دو فلش خط كش (First Line, Hanging) روي هم قرار گرفته باشد، پاراگراف بصورت قالبي مي باشد .

زماني كه فلش First Line جلوتر از Hanging قرار بگيرد پاراگراف بصورت نيمه قالبي و در صورتيكه فلش Hanging جلوتر از First Line باشد پاراگراف بصورت زائده دار مي باشد .

• فاصله ها(Spacing ) :

اين گزينه براي دادن فاصله بين پاراگرافها مي باشد. هنگامي كه از نوع پاراگراف قالبي ( بدون هيچ نوع تو رفتگي ) استفاده مي كنيد طبق قوانين تايپ بايد بين پاراگرافها يك فاصله اضافي بدهيد. جهت دادن فاصله اضافي براي پاراگراف بالايي از گزينه Before ( قبلي ) و براي دادن فاصله اضافي با پاراگراف پائيني از گزينه After ( بعدي) استفاده كنيد.

• فاصله خطوط (Line Spacing) :

براي زياد يا كم كردن فاصله بين خطوط (سطرها) از اين گزينه استفاده نمائيد. هر چه قلم شما درشتر باشد فاصله بين سطرها بيشتر و هر چه قلم ريزتر باشد فاصله بين سطرها كمتر خواهد بود. . البته ميتوانيد توسط گزينه AT اين مقدار راميتوانيد كم يا زياد كنيد.

تمرين :

1- پاراگراف زير را تايپ كنيد.

2- از روي پاراگراف متن لاتين دو بار ديگر كپي و paste نمائيد تا سه پاراگراف از اين متن را داشته باشيد.

3- جمله In the name of Allah را وسط چين نمائيد.

4- توسط خط كش پاراگرافهاي خود را به حالت قالبي ، نيمه قالبي و زائده دار در آوريد:

Nick’s father was angry. Why do you want to go to Australia now? He asked. Your’re only sixteen- you can go to Australia later. College is the important thing for you now. And you can’t get to Australia and live there with only eight hundred pounds, you know.

Nick’s father was angry. Why do you want to go to Australia now? He asked. Your’re only sixteen- you can go to Australia later. College is the important thing for you now. And you can’t get to Australia and live there with only eight hundred pounds, you know.

Nick’s father was angry. Why do you want to go to Australia now? He asked. Your’re only sixteen- you can go to Australia later. College is the important thing for you now. And you can’t get to Australia and live there with only eight hundred pounds, you know.

4- پاراگراف زير را تايپ كنيد.

5- از روي پاراگراف متن لاتين دو بار ديگر كپي و paste نمائيد تا سه پاراگراف از اين متن را داشته باشيد.

6- سپس فاصله سطر پاراگرافها را تغيير دهيد.

متنی كه پيش روي شماست Ms Word با امكانات فارسي مي باشد. این آموزش در سایت میکرورایانه جهت استفاده شما علاقمندان گذاشته شده است .شركت مايكروسافت در مجموعه Office تصميم گرفت تا نسخه اي از اين گروه را ارائه كند كه داراي زبانهاي مختلف از سراسر دنيا باشد.نرم افزار Word نيز داراي زبانهاي مختلفي از سراسر دنيا مي باشد كه هر يك در اين گروه قابل انتخاب هستند.

متنی كه پيش روي شماست Ms Word با امكانات فارسي مي باشد. این آموزش در سایت میکرورایانه جهت استفاده شما علاقمندان گذاشته شده است .شركت مايكروسافت در مجموعه Office تصميم گرفت تا نسخه اي از اين گروه را ارائه كند كه داراي زبانهاي مختلف از سراسر دنيا باشد.نرم افزار Word نيز داراي زبانهاي مختلفي از سراسر دنيا مي باشد كه هر يك در اين گروه قابل انتخاب هستند.

متنی كه پيش روي شماست Ms Word با امكانات فارسي مي باشد. این آموزش در سایت میکرورایانه جهت استفاده شما علاقمندان گذاشته شده است .شركت مايكروسافت در مجموعه Office تصميم گرفت تا نسخه اي از اين گروه را ارائه كند كه داراي زبانهاي مختلف از سراسر دنيا باشد.نرم افزار Word نيز داراي زبانهاي مختلفي از سراسر دنيا مي باشد كه هر يك در اين گروه قابل انتخاب هستند.
چاپ پرونده

اكنون نوبت به آن رسيده است كه پرونده خود را به چاپ رسانيد. براي چاپ پرونده بايد از زير منوي Print از منوي File استفاده كنيد يا از كليد تركيبي و فوري Ctrl+P و يا از نشانه چاپگر روي نوار ابزار استفاده شود.

اولين گزينه اي كه در اين زيرمنو با آن برخواهيد خورد نوع چاپگر است . تعريف نوع چاپگر همانند تعريف نوع قلم بعهده ويندوز مي باشد. براي آنكه بتوانيد فرمان چاپ را صادر كنيد بايد چاپگر را در ويندوز نصب كنيد. توجه داشته باشيد در صورتي كه در Word رنگي تايپ نموديد حتماً بايد چاپگر رنگي در اختيار داشته باشيد.

• چاپ صفحات انتخابي (Page Range) : از آنجا كه ممكن است بخواهيد صفحه يا صفحات خاصي از سند خود را به چاپ برسانيد لذا در اينجا امكانات متنوعي براي چاپ صفحات وجود دارد كه عبارتند از :

-All : چاپ تمام صفحات پرونده يا سند.

- Current Page: انتخاب اين گزينه موجب خواهد شد تا صفحه جاري يعني صفحه اي كه اكنون مكان نما بر روي آن قرار گرفته به چاپ برسد.

- Selection : فقط قسمتي كه مارك شده يا بلوك شده به چاپ ميرسد.

- Pages : توسط اين گزينه ميتوانيد صفحات خود را به دلخواه انتخاب نمائيد وچاپ بگيريد بعبارتي چاپ صفحات انتخابي است. توجه داشته باشيد براي جدا كردن صفحات از علامت (,)و براي صدور فرمان چاپ صفحات پشت سرهم از علامت (–) استفاده ميشود.

مثال: 2,7,9,16و براي چاپ صفحات پشت سر هم 30-50.

• Copies : چنانچه خواستيد از يك صفحه بيش از يكي چاپ شود ميتوانيد از اين گزينه استفاده كنيد. كافيست تا تعداد كپي را در گزينه Number of copies مشخص كنيد.

- Collate : فرض را بر اين داشته باشيد كه خواستيد تا از صفحه 1 تا 15 چاپ بگيريد و تعداد كپي را روي سه قرار داده ايد ( يعني از هر صفحه 3 برگ ) حال چنانچه گزينه Collate علامت تيك داشته باشد يك بار از صفحه يك تا 15 چاپ ميشود و سپس چاپگر مرتبه دوم چاپ صفحه يك تا 15 را آغاز ميكندو پس از پايان براي بار سوم و آخرين بار ( چون تعداد كپي 3 بود) از صفحه يك تا 15 چاپ مي گيرد. يعني سه دسته 1 تا 15 جدا شده،آماده اند. اما چنانچه اين گزينه علامت تيك نداشته باشد از صفحه يك سه بار،دو سه بار، سه سه بار و ... همينطور اين عمل تا صفحه 15 كه آخرين صفحه است ادامه خواهد يافت.

• Print : در حالت عادي تمامي صفحات چاپ خواهند شد . زيرا گزينه Print روي All pages in range قرار دارد. اما چنانچه خواستيد ميتوانيد با انتخاب Odd page صفحات زوج و با انتخاب Even pages صفحات فرد را به چاپ برسانيد. اين انتخاب به شما كمك ميكند تا در مواردي مثل تهيه جزوه بتوانيد پشت و رو چاپ بگيريد ( يعني اول صفحات فرد را چاپ گرفته و سپس كاغذ را بر عكس در چاپگر قرار داده و بعد فرمان چاپ صفحات زوج را صادر مي كنيم تا صفحات زوج پشت صفحات فرد چاپ شوند).

تمرين :

1- يك سند به دلخواه باز كنيد كه حداقل 10 صفحه باشد .

2- صفحه 4 را در دو نسخه چاپ كنيد.

3- يك قسمتي از سند را بلوك نمائيد و فقط همان قسمت بلوك شده را چاپ كنيد.
چگونگی رسم در مدارک ورد ( ترسيم در مدارك )

Word ابزارهايي را براي ايجاد ترسيمات مورد نظر در مدارك، فراهم ميكند. براي نمايش اين ابزارها بر روي نوار ابزار Drawing در زير منوي Toolbars از منوي View ميتوان استفاده كرد يا به يكي از نوار ابزارها اشاره كرده و دكمه سمت راست ماوس را كليك كنيد سپس از منوي ميانبر گزينه Drawing را انتخاب كنيد.

- ايجاد خطوط و موضوعات :

براي ايجاد خطوط ، فلش ها ، مستطيل ها ، بيضي ها ، اشكال يا كادرهاي متن ، دستورات ساده زير را بكار ببريد :

• براي ترسيم يك خط يا فلش : روي دكمه Line يا Arrow در نوار ابزار Drawing كليك كرده ، اشاره گــر را در جايي كه ميخواهيد خط يا فلش را شروع كنيد قرار داده،كليد ماوس را فشار داده و به سمت انتهاي خط يا فلش Drag كرده و دكمه ماوس را رها كنيد. براي ايجاد يك خط مستقيم افقي يا عمودي و يا فلش عمودي يا افقي ، كليد Shift را پائين نگه داريد و بعد Drag كنيد.

• براي ترسيم يك مستطيل يا مربع : روي ابزار Rectangle در نوار ابزار Drawing كليك كرده اشاره گر ماوس را در محلي كه ميخواهيد گوشه اي از مستطيل باشد قرار داده كليد ماوس را فشار دهيد و ماوس را به سمت گوشه مخالف Drag كرده و دكمه ماوس را رها كنيد. در صورتي كه ميخواهيد يك مربع ترسيم كنيد ، كليد Shift را پائين نگه داريد.

• براي ترسيم يك بيضي يا دايره : روي ابزار Oval در نوار ابزار Drawing كليك كرده اشاره گر ماوس را در محلي كه ميخواهيد گوشه اي از مستطيل محاط بر بيضي باشد قرار داده و دكمه ماوس را فشار دهيد، سپس ماوس را به سمت گوشه مخالف ، درگ كرده و دكمه ماوس را رها كنيد. در صورتيكه ميخواهيد يك دايره رسم كنيد ، كليد Shift را پائين نگه داريد.

• براي ترسيم يك شكل : روي دكمه Auto Shapes در نوار ابزار Drawing كليك كرده، گروه شكل مورد نظر را انتخاب كرده و روي شكل كليك نمائيد. سپس اشاره گر ماوس را در گوشه اي از مستطيل محاط بر شكل، قرار داده و دكمه ماوس را فشار دهيد، سپس ماوس را تا زماني كه شكل به اندازه دلخواه برسد، درگ كنيد و دكمه ماوس را رها كنيد.

• براي اضافه كردن يك كادر در متن : روي دكمه Text Box در نوار ابزار Drawing كليك كرده ، اشاره گر ماوس را در يك گوشه كادر قرار داده و كليك كنيد. سپس ماوس را به سمت گوشه مخالف درگ كرده و دكمه ماوس را رها كنيد. اگر ميخواهيد يك كادر متن متربعي را ترسيم كنيد كليد Shift را پائين نگه داريد. بعد از ترسيم كادر، متن را وارد كنيد پاراگرافها درون حاشيه هاي كادر ، تنظيم خواهند شد و ميتوان متن را با استفاده از ابزارها يا فرمانهاي منو قالب بندي كرد.
انتخاب خطوط و موضوعات :

قبل از اينكه خطوط و موضوعات را اصلاح ، انتقال و يا تغيير اندازه دهيد، بايستي قادر باشيد تا خطوط و يا موضوعات را انتخاب كنيد. يك خط يا موضوع انتخاب شده يكسري از كادرهاي كوچك را در نقاط انتهايي يا روي هر سمت و گوشه موضوع نمايش ميدهد. براي انتخاب خطوط يا موضوعات اعمال زير را انجام دهيد:

1- براي انتخاب يك خط يا موضوع ، روي آن كليك كنيد.

2- براي انتخاب بيش از يك خط يا موضوع ، اولين عنصر را انتخاب كرده و كليد Shift را پائين نگه داريد و سپس روي هر عنصر اضافي، كليك كنيد.

3- براي انتخاب گروهي از موضوعات منظم ، روي دكمه Select Objects در نوار ابزار Drawing كليك كرده و مستطيلي در دور عناصر مورد نظر درگ كنيد.

4- هنگامي كه دكمه ماوس را رها مي كنيد، تمام عناصر داخل مستطيل داراي كادرهاي كوچك شده و كادر انتخاب ناپديد خواهد شد.

5- اگر بطور اتفاقي عنصري را انتخاب كنيد كه مد نظرتان نبوده است، كليد Shift را فشار داده و روي عنصر كليك كنيد تا كادرهاي كوچك از بين رفته و از حالت انتخاب خارج شوند.

كادرهاي كوچك دور موضوع انتخاب شده ، اجرا كننده هاي تغيير اندازه موضوع نيز هستند.

تمرين :

1- يك مستطيل در سمت چپ سند خودبكشيد.

2- آنرا به سمت راست انتقال دهيد.

3- يك دايره بكشيد.

4- از Autoshapes يك فلش انتخاب كنيد.

5- مستطيل ،دايره و فلش را همگي با هم انتخاب نموده و به پائين سند خود درگ كنيد.
تغيير اندازه خطوط و موضوعات :
ترسيم يك عنصر با اندازه دقيق و مورد نظر ساده نيست ولي تغيير اندازه ترسيم ، مشكل نيست . مراحل زير به شما كمك خواهند كرد تا اين عمل را انجام دهيد:

1- عنصر را انتخاب كنيد.

2- به يكي از كادرهاي تغيير اندازه اشاره كرده و آنرا در مسير مناسب درگ كنيد.

3- كادر تغيير اندازه موجود در انتهاي خط يا فلش را در هر مسيري درگ كنيد تا طول آن كوتاهتر يا بلند تر شده و يا محل نقطه پاياني را تغيير دهيد. براي اينكه هنگام درگ كردن خط راست بماند، Shift را نگه داريد.

4- كادر تغيير اندازه وسط بالايي يا پائيني موضوعي را به سمت داخل يا خارج از مركز درگ كنيد تا آن را كوتاهتر يا بلند تر سازيد.

5- كادر تغيير اندازه وسط سمت چپ يا راست موضوعي را به سمت داخل يا خارج از مركز، درگ كنيد تا آن را باريك تر يا پهن تر كنيد.

نكته : زماني كه به يك كادر تغيير اندازه اشاره مي كنيد، اشاره گر ماوس تبديل به يك فلش دو طرفه ميشود كه نشان ميدهد در كدام جهت ميتوانيد درگ كنيد.

6- كادر تغيير اندازه گوشه اي را به سمت بيرون يا درون موضوعي درگ كنيد تا اندازه آنرا بزرگتر يا كوچكتر سازيد. درگ كردن كادر تغيير اندازه گوشه در ساير جهات ابعاد كلي موضوع را تغيير ميدهد. براي اينكه ابعاد موضوع متناسب با موضوع اصلي باشند هنگام درگ كردن ، كليد Shift را فشار دهيد.

7- Auto Shapes داراي يك تغيير اندازه اضافي است . يك لوزي زردرنگ كوچك هنگامي كه اين علامت را جابجا كنيد شكل را تنظيم ميكند. هنگامي كه لوزي زرد رنگ روي شكل مثلاً مثلث را جابجا ميكنيد، سبب تغيير زاويه مثلث ميشويد خط نقطه چين چگونگي ظاهر شدن شكل پس از رها كردن دكمه ماوس را نشان ميدهد.

8- همزمان با جابجايي ، خط نقطه اي را بيرون از شكل مشاهده خواهيد كرد كه نشان دهنده چگونگي عنصر بعد از رها كردن دكمه ماوس است .

9- هنگامي كه عنصر به اندازه دلخواه تبديل شد، دكمه ماوس را رها كنيد.

ورد(درشت نويسي حرف اول پاراگراف (Drop Cap))پاراگراف و قالب بندي آن سطر بندي و تورفتگي ها (Direction

- درشت نويسي حرف اول پاراگراف (Drop Cap) :

شايد لازم باشد تا براي تاكيد و توجه بيشتر به يك پاراگراف حرف اول كلمه اول پاراگراف را درشت تر بنويسيد.
براي انجام اين كار بايد اين فرمان را از منوي Format زيرمنوي Drop Cap انتخاب كنيد. اين فرمان داراي سه گزينه بشرح زير است :

• None : در اين حالت هيچ نوع درشت نويسي در كار نيست و پاراگرافهاي شما به حالت عادي تايپ خواهد شد.

• Dropped : در اين حالت از درشت نويسي حرف اول يك پاراگراف درشت نوشته خواهد شد و بقيه سطرها زير اين حرف قرار خواهند گرفت.

• In margin : در اين حالت عمل درشت نويسي انجام ميشود ولي سطرهاي بعدي دقيقاً زير حرف دوم حرف درشت شده قرار مي گيرند. پس از انتخاب يكي از حالتهاي دوم يا سوم ميتوانيد نوع قلم (Font) آن را نيز تعيين كنيد. از طرفي با انتخاب گزينه Line to drop ميتوانيد تعداد سطرهايي را مشخص كنيد كه حرف اول بايد اشغال كند. فرضاً اگر تعداد خط را پنج بگذاريد حرف شما به اندازه اي بزرگ ميشود كه پنج سطر اشغال كند. چنانچه خواستيد تا حرف اول درشت با متن شما فاصله بگيرد ميتوانيد از گزينه Distance from text استفاده كنيد.
پاراگراف و قالب بندي آن

- پاراگراف و قالب بندي آن (Paragraph) :

همانطور كه در پيش ازاين آموختيد پاراگراف شامل يك حرف ، يك كلمه ،يك جمله ، يك سطر يا چند سطر است كه تا پايان نپذيرفته ،Enter نمي زنيم. هر جا كه Enter زده شد به معناي پايان يك پاراگراف است .

علامت پاراگراف آشكار/پنهان (Show/Hide) :

در Word اين امكان وجود دارد تا به طريقي انتهاي پاراگرافهاي خود را ببينيد. چنانچه روي نوارابزار Standard را مشاهده كنيد با علامت برخواهيد خورد كه با فشردن اين علامت، انتهاي هر پاراگراف آن را مشاهده خواهيد كرد.
با فعال كردن دكمه Show/Hide در نوارابزار ميتوانيد اين كاراكترهاي خاص كه هر كدام بيانگرعملياتي كه شما انجام داده ايد، هست را ببينيد. ( پــاراگراف .... فاصله (اينتر) ايجاد سطر جديد در درون يك پاراگراف )
حال براي استفاده از قالب بندي هاي يك پاراگراف از زير منوي Paragraph در منوي Format استفاده كنيد.
1- سطر بندي و تورفتگي ها (Direction & Indents) :

• سطربندي يا جهت (Direction) : توسط اين گزينه ميتوانيد نوع و جهت تايپ خود را مشخص نمائيد. (Arabic-Latin)

• مسير ،تراز(Alignment) : بعد از تعيين جهت تايپ اكنون نوبت محل قرار گرفتن متن است . فهرست رو به پائين اين گزينه را باز كنيد به گزينه هاي زير برخواهيد خورد.

چپ چين (Left) : موجب ميشود تا متن شما در سمت چپ قرار گيرد انتخاب اين گزينه بيشتر در متن لاتين كاربرد دارد. پاراگرافي كه با اين گزينه تايپ ميشود ، از سمت چپ سطرها تراز بوده ولي سمت راست آنها تراز نمي باشد. براي اينكه سطرهاي پاراگراف تراز چپ شود متن مورد نظر خود را بلوك كرده از نوار ابزار Formatting كليــد Align Left و يا از كليد تركيبي Ctrl+L نيز ميتوانيد استفاده كنيد.

راست چپن (Right) : موجب ميشود تا متن شما در سمت راست قرار گيرد انتخاب اين گزينه بيشتر در متن فارسي كاربرد دارد. پاراگرافي كه با اين گزينه تايپ ميشود ، از سمت راست سطرها تراز بوده ولي سمت چپ آنها تراز نمي باشد. براي اينكه سطرهاي پاراگراف تراز راست شود متن مورد نظر خود را بلوك كرده از نوار ابزار Formatting كليد Align Right و يا از كليد تركيبي Ctrl+R نيز ميتوانيد استفاده كنيد.

وسط چين (Center) :‌انتخاب اين گزينه موجب ميشود تا متن شما در وسط صفحه ( بين دو حاشيه ) قرار گيرد. البته اين به شرطي صادق است كه سطري را كه تايپ مي كنيد تمام سطر را اشغال نكند. براي اين منظور شما ميتوانيد متن مورد نظر خود را بلوك كرده از نوار ابزار Formatting كليد Center و يا از كليد تركيبي Ctrl+E نيز ميتوانيد استفاده كنيد.

- تراز شده حداقل (Justify Low)

- تراز شده متوسط (Justify Medium)

- تراز شده حداكثر (Justify high)

چنانچه بخواهـــيد پاراگراف شما بلندترو يا كوتاهتر شود ميتوانيد از اين گزينه ها استفاده كنـــيد. اين گزينه ها موجب خواهند شد تا در لاتين فاصله بين كلمات و در فارسي خط تيره بين كلمـــات بيشتر گردد.

مثال : گـــــزينــه ، L a t i n

• تو رفتگي (Indentation) : براي آنكه متن خود را نسبت به حاشيه تو رفتگي بدهيد بايد از اين گزينه استفاده نمائيد كه براي لاتين (Left) و براي فارسي (Right) را انتخاب مي كنيد.

• بطور ويژه (Spacial) : اگر اين گزينه را برگزينيد و فهرست رو به پائين اين گزينه را باز كنيد به گزينه هاي زير برخواهيد خورد.

-None : هيچ اتفاقي نخواهد افتاد.
-First Line: سطر اول را به جلو و عقب ميراند.
-Hanging : متن را غير از سطر اول به عقب و جلو ميراند.

ورد(پيش نمايش چاپ - Print Preview)تنظيمات صفحه - تنظيمات صفحه (Page Setup) :سايز كاغذ (Paper Size)

پيش نمايش چاپ - Print Preview

حال موقع آن رسيده است تا هر آنچه را كه در محيط تايپ مشاهده مي كنيد آنرا به شكل واقعي چاپ ببينيد. منظور از محيط واقعي چاپ محيطي است كه متن پرونده شما را به حالتي نشان ميدهد كه دقيقاً قرار است چاپ شود.

براي رفتن به محيط پيش نمايش از نشانه Print Preview بر روي نوار ابزار استاندارد استفاده نمائيد و يا از منوي File زير منوي Print preview را انتخاب كنيد و يا از كليد تركيبي Ctrl+F2 استفاده نمائيد. آنچه در پيش نمايش مي بينيد عبارتست از نوار ابزاري كه در اين محيط ظاهر مي گردد نشانه هاي اين نوار ابزار عبارتند از :

• برايتان به نمايش گذاشته ميشود.

• چاپ (Print) : با كليك روي اين نشانه ميتوانيد پرونده خود را چاپ نمائيد.

• ذره بين (Magnifier) : هنگاميكه به پيش نمايش چاپ وارد مي شويد اين علامت به داخل رفته است و ذره بين را در اختيار شما قرار داده است. كافيست تا روي صفحه مورد نظر خود كليك نمائيد تا صفحه مورد نظر بزرگتر به نمايش در آيد در صورتي كه روي ذره بين رفته و روي آن كليك كنيد اين امكان براي شما فراهم مي شود كه در روي صفحه تايپ و عملياتي را انجام دهيد.

• مرور تك صفحه (One Page) : با فشردن دكمه ماوس بر روي اين نشانه صفحه جاري بطور كامل به نمايش در مي آيد در اين حالت ميتوانيد كل صفحه را مشاهده كنيد.

• مرور چند صفحه (Multiple pages) : چنانچه بيش از يك صفحه را در اختيار داشته باشيد ، ميتوانيد صفحات را كنار هم قرار دهيد و صفحات را در كنار هم مشاهده كنيد. براي انجام اين عمل كافيست تا با ماوس روي اين نشانه كليك كنيد و تعداد صفحات مورد نظر خود را انتخاب كنيد تا اين صفحات را كنار يكديگر مشاهده نمائيد.

• بزرگنمايي (Zoom) : توسط اين گزينه ميتوانيد صفحات خود را بزرگتر و يا كوچكتر مشاهده نمائيد نكته قابل توجه اينكه اين گزينه فقط صفحه را بزرگتر و يا كوچكتر نشان ميدهد و تاثيري در چاپ پرونده شما ندارد. در صورت لزوم ميتوانيد عدد مقدار بزرگنمايي را به دلخواه وارد كنيد براي اين كار كافيست تا عدد مورد نظر را وارد نموده و Enter را بزنيد.

• خط كش (Ruler) : با كليك روي اين گزينه ميتوانيد از خط كش استفاده نمائيد.

• فشرده سازي متن (Shrink to fit) : فرض كنيد مشغول تايپ يك نامه هستيد و نامه شما پس از پايان ، يك صفحه و دو خط شد. وجود اين دو خط در صفحه بعد شايد زياد جالب نباشد و شايد بخواهيد تا اين دو خط نيز به صفحه قبل منتقل شود. همانطور كه ميدانيد يا بايد قلم خود را ريزتر كنيد و يا فاصله بين سطرها را كم كنيد. اما ميتوانيد بجاي اين كارها از اين گزينه استفاده كنيد. اين گزينه با كم كردن فاصله بين سطرها متن شما را جمع تر مي كند تا متني كه در يك صفحه و دو خط جا گرفته بود اكنون در يك صفحه كامل جا شود.

• نمايش تمام صفحه (Full Screen) : اين گزينه موجب خواهد شد كه متن خود را به شكل تمام صفحه مشاهده كنيد. البته براي اين كار ميتوانيد از منوي View زير منوي Full Screen نيز استفاده كنيد.

• بستن (Close) : خروج از پيش نمايش است با كليك روي اين گزينه و يا فشردن كليد ESC ميتوانيد از محيط پيش نمايش خارج شويد و مجدداً به محيط تايپ باز گرديد.

• راهنماي مشخصات پاراگراف (Context Sensitive Help) : برخورد با گزينه علامت سئوال هميشه و همه جا ما را به فكر راهنما مي اندازد. در اينجا توسط اين گزينه ميتوانيد مشخصات پاراگراف دلخواه را ببينيد. براي انجام اين كار بايد متني داشته باشيد سپس روي اين گزينه كليك نمائيد تا شكل نشانگر شما بصورت نشانه همراه علامت سئوال درآيد. حال با اين حالت ماوس روي پاراگرافي كه به اطلاعات آن نياز داريد كليك نمائيد تا مشخصات آن پاراگراف به شما داده شود. در اين پنجره تو رفتگي ها، نوع قلم هاي بكار رفته در پاراگراف و ديگر مشخصات

تمرين :

1- از تمرين قبل براي پيش نمايش استفاده كنيد.

2- براي اينكه چند صفحه متعدد داشته باشيد از كليد تركيبي Ctrl+Enter استفاده كنيد يا از منوي Insert/Break/page break و سپس ok استفاده كنيد كه صفحات متعددي داشته باشيد.

3- شما ميتوانيد حالتهاي متفاوت پيش نمايش را تمرين كنيد.

4- يك سند جديد باز كنيد.

5- متني به دلخواه در اين سند جديد تايپ نموده بطوريكه صفحه اول سند شما پر شود و به صفحه جديد برويد دو خط از صفحه جديد را تايپ نمائيد.

6- براي اينكه متوجه توانايي دستور shrink to fit از منوي Print preview شويد اين گزينه را انتخاب كنيد.

الان متوجه توانمندي اين دستور شديد.
تنظيمات صفحه

- تنظيمات صفحه (Page Setup) :


براي اينكه بتوانيد محدوده متن ، نوع كاغذ، محل قرار گرفتن كاغذ و غيره را تعريف كنيد بايد از اين زير منو كه در منوي File قرار دارد استفاده كنيد.

1- حاشيه ها (Margins) :

هنگامي كه ميخواهيد شروع به تايپ نمائيد، مسلماً از لبه كاغذ شروع نمي كنيد و يك مقدار فاصله از بالا، راست ، چپ و پائين مي دهيد. يعني در قسمتهاي كناري كاغذ چيزي تايپ نمي شود كه به اين قسمتها حاشيه مي گويند.

اعدادي كه ميتوانيد براي حاشيه در نظر بگيريد تحت اختيار خودتان مي باشد. يعني دادن هر عددي آزاد است ( البته به شرطي كه از طول و عرض كاغذ بيشتر نباشد و فضايي براي تايپ متن باقي بماند ).

اگر اندازه هاي شما Inches است و آنها را ميخواهيد تبديل به سانتيمتر بكنيد از منوي Tools زير منوي Options برگ نشان General سپس گزينه Measurement units ميتوانيد واحد اندازه گيري مورد نظر خود را انتخاب نمائيد.

• عمق شيرازه (Gutter) :

شايد تاكنون برايتان پيش آمده باشد كه بخواهيد چند صفحه اي پراكنده را از حالت برگ برگ بصورت يك جزوه در آوريد. براي اينكار احتياج داريد تا از يك سمت (سمت راست ) گيره اي بزنيد، يا جزوه را سيمي كنيد. به قسمتي كه سيمي ميشود يا در يك كتاب براي صحافي به داخل ميرود عمق شيرازه ميگويند.

چنانچه خواستيد تا اينگونه جزوات را تهيه كنيد به خاطر بسپاريد كه در كتب فارسي عمق شيرازه در صفحات فرد از سمت راست و در صفحات زوج از سمت چپ مي باشد كه خود Word بطور اتوماتيك اينگونه عمل مينمايد. توجه داشته باشيد كه عمق شيرازه هنگامي استفاده ميشود كه جزوات شما پشت و رو چاپ شوند . چنانچه قرار باشد جزوات بصورت تك رو باشند فقط بايد حاشيه راست را بيشتر داد.

نكته قابل توجه اينكه عددي كه به عمق شيرازه ميدهيد به حاشيه ها اضافه ميشود. يعني اگر حاشيـــه راست 2 و چـــپ 2 باشد و شما عمــق شيــرازه را 1 سانتيمتر بدهيد در كتابهاي فارسي حاشيه راست در صفحات فرد 3 خواهد شد و حاشيه چپ 2 سانتيمتر باقي خواهد ماند.

• حاشيه هاي آئينه اي (Mirror Margins) :

با فعال كردن اين گزينه حاشيه هاي چپ و راست شما تبديل به حاشيه دروني(Inside) و حاشيه بيروني (Outside) خواهند شد. اين دو دقيقاً همانند عمق شيرازه عمل خواهند كرد با اين تفاوت كه عمق شيرازه به حاشيه ها اضافه ميشود ولي حاشيه هاي دروني و بيروني خود حاشيه هستند و اعدادي كه به آنها وارد ميشود به عنوان حاشيه در نظر گرفته ميشود تفاوت ديگري كه بين عمق شيرازه و حاشيه هاي دروني و بيروني وجود دارد در اين است كه ميتوانيد قسمتي از متن خود را انتخاب نمائيد(بلوك) و سپس براي قسمت انتخاب شده حاشيه هاي دروني و بيروني را تعريف نمائيد در صورتيكه عمق شيرازه براي كل سند و يا از نقطه مكان نما به بعد است .

• اثر گذاري (Apply to) :

تمامي تغييرات لازم را داديد ولي اين تغييرات در كدام قسمت پرونده اعمال شوند؟ همين صفحه، همين بخش و... برنامه Word ميتواند تغييـــرات را بر روي (تمامـــــي پرونده Whole Document و از محـــل مكان نمـــــا به بعد This Point Forward ) و در برخي موارد براي قسمت بلوك شده اعمال نمائيد.
2- سايز كاغذ (Paper Size) :

توسط اين گزينه ميتوانيد نوع كاغذي را كه تصميم داريد از آن استفاده نمائيد مشخص كنيد. توجه داشته باشيد كه نوع كاغذ بايد با نوع چاپگر سازگار باشد. يعني به گونه اي باشد كه چاپگر بتواند چنين اندازه كاغذي را چاپ نمايد.

• جهت (Orientation) :

در Word اين امكان وجود دارد كه كاغذ را به دو حالت قرار دهيد.

حالت ايستاده (Portrait) : در اين حالت كاغذ به حالت ايستاده قرار مي گيرد.

حالت خوابيده (Landscape) : در اين تعريف شما فرمان ميدهيد تا كاغذ به حالت خوابيده قرار گيرد.

توجه داشته باشيد كه در هر دو حالت كاغذ شكل عادي وارد چاپگر خواهد شد و اين خود برنامه است كه متن را بصورت افقي و يا عمودي چاپ مي گيرد.

3- مبدا كاغذ (Paper Source) :

اين گزينه محل قرار گرفتن كاغذ در چاپگر مي باشد. تعاريف اين گزينه براي هر چاپگر متفاوت است . هنگام نصب Word خود اين برنامه بهترين را انتخاب نموده ، لذا اين گزينه دست نزنيد.

4- لايه (Layout) :

با گـــزينه هاي اين كادر مانند Borders-Header & Footers-Section در فصل هاي آينده آشنا خواهيد شد. توسط گزينه Line numbers ميتوانيد براي سطرهاي خود شماره در نظر بگيريد. با كليك كردن روي اين گزينه كادر محاوره اي Line numbers ظاهر ميشود كه با تيك زدن در Box روبروي Add line numbering تمام گزينه ها فعال خواهد شد.

توجه داشته باشيد براي اينكه شماره سطرها را مشاهده كنيد پنجره را به حالت Page layout ببريد.

• Start at :

ممكن است يك تايپ پرونده را براي سريعتر تايپ شدن بين خود و دوستتان تقسيم كنيد و قسمت دوم پرونده به شما بيفتد براي شماره زدن خطها ممكن است از شماره 1 تا 88 در قسمت اول پرونده باشد مطمئناً براي تايپ قسمت دوم شما شماره را از يك شروع نخواهيد كرد و از ادامه آن يعني 89 به بعد استفاده ميكنيد پس در قسمت Start at شماره 89 را وارد خواهيد كرد.

• From text :

توسط اين گزينه فاصله شماره را با متن تنظيم خواهيد كرد.

• Count by :

اين گزينه يعني شمردن توسط چه شماره اي انجام بگيرد. توسط اين گزينه تعريف ميشود كه چند تا چند تا شمارش سطر انجام گيرد مثل 5 ، 10 ، 15 يعني شماره سطرها هر پنج سطر يكبار درج شود.

• Restart each page :

شروع هر برگه يعني شمردن خطها براي هر برگه جديد از ابتدا صورت گيرد.

• Restart each section :

شروع هر قسمت يعني شمردن خطها براي هر بخش و قسمت از ابتدا صورت گيرد.

• Countinuous :

ادامه دادن منظور اين است كه شمردن خطها از اول سند تا آخر سند پشت سرهم صورت بگيرد.

تمرين :

درصورتيكه كامپيوتر شما به پرينتر وصل باشد و شما داراي چاپگر باشيد ميتوانيد اين تمرين را انجام دهيد.

1- سند جديدي باز كنيد:

2- حاشيه هاي سند خود را در قسمت Margin تغيير دهيد سپس حالت صفحه خود را به حالت Landscape در آوريد حالا دستور چاپ بدهيد.(ميدانيد بصورت پيش فرض Word براي كاغذ A4 تعريف شده است)

3- سند جديدي باز كنيد و متن خودرا به اندازه كاغذA5 تايپ كنيد آيا ميدانيد چه تغييراتي بايد حاصل شود تا شما يك نامه A5 داشته باشيد.

ورد(كار با الگوها - Template -ایجاد پرونده جديد - New -ايجاد الگوي جديد -خواندن و باز كردن پرونده ها

ایجاد پرونده جديد - New

هنگامي كه شما روي نشانه برنامه Word كليك مي كنيد تا پنجره اين برنامه باز گردد با باز شدن برنامه يك پرونده يا سند جديد نيز توسط برنامه باز مي گردد. چنانچه خواستيد يك پرونده جديد بسازيد بايد از منوي File زير منوي New را انتخاب كنيدبا اين عمل كادر محاوره اي New باز ميشود از برگ نشان General در قسمت Create New گزينه Document را انتخاب نموده و Ok را بفشاريد و يا از كليد فوري Ctrl+N استفاده و يا روي نوار ابزار استاندارد روي نشانه New كليك نمائيد. برنامه Word براي هر پرونده جديدي كه باز ميكند نام Document را ميدهد و در انتهاي اين نام با توجه به اينكه چندمين پرونده اي است كه باز مي كنيد عدد خواهد داد فرضاً ممكن است نام يكي از پرونده هاي شما Document 5 باشد . تمرين : 1- متني به دلخواه تايپ نمائيد. 2- سند مورد نظر را با نام خودتان ضبط كنيد. 3- فايل ضبط شده را بر روي ديسكت كپي كنيد. 4- درصورتيكه فايل ضبط شده را با دستور Create shourtcut به ديسكت انتقال دهيد با وقتي كه با دستور كپي انتقال دهيد چه فرقي دارد؟ 5- يك سند جديد باز كنيد و متن ديگري در آن تايپ كنيد. 6 – سند خود را توسط صفحه كليد ضبط كنيد.(Ctrl+S)

كار با الگوها - Template

هر مدرك Word بر اساس الگويي است الگوي Blank Document پيش فرض مي باشد. Word داراي تنوع الگوهاي تعريف شده براي حروف ، برگ هاي اوليه فاكس، توضيحات و غيره مي باشد . همچنين ميتوانيد الگوهاي خاص خودتان را ايجاد كنيد يا الگوهاي موجود را اصلاح كنيد تا متناسب با نيازهاي خاص شما باشند.

• براي استفاده از يك الگوي موجود مراحل زير را انجام دهيد:

1. از منـــوي File زير منوي New را انتخاب كنيد تا كادرمحاوره اي ظاهر شود.

2. دركادر محاوره اي ظاهر شده ، برگ نشان مورد نظر را انتخاب كنيد . سپس نشانه اي را براي الگويي كه ميخواهيد مدرك بر اساس آن باشد، انتخاب كنيد.

3. گزينه Document را در ناحيه Create New انتخاب كنيد .

4. روي دكمه OK كليك كنيد.

5. متن مورد نظر خودتان را با متن نمونه در الگو مقايسه كنيد و مطالب اضافي را پاك كنيد و مطالب مورد نظر خود را اضافه كنيد تا مدرك تمام شود .

6. از منوي File زير منوي Save را انتخاب كنيد. الگوي اصلاح شده نيز ذخيره خواهد شد.
ايجاد الگوي جديد

•روش اول :

1. مدرك مورد نظر را تايپ كرده و دستور قالب بندي كه ميخواهيد در الگو ظاهر شود يا تصويري درج گردد، را بدهيد.

2. از منوي File گزينه Save as را انتخاب كنيد تا كادر محاوره اي Save as ظاهر شود.

3. از ليست باز شوي Save as type گزينه Document Template را انتخاب كنيد كادر Save in بطور خودكار نمايش پوشه Template را تغيير ميدهد.

4. يك نام تشريحي براي الگو در كادر متن File name تايپ كنيد.

5. روي Save كليك كنيد.


• روش دوم :

1. از منوي File زير منوي New درقسمت Create new گزينه Template را انتخاب كنيد.

2. مدرك مورد نظر را تايپ كرده و دستور قالب بندي كه ميخواهيد در الگو ظاهر شود يا تصويري درج گردد، را بدهيد.

3. از منوي File گزينه Save as را انتخاب كنيد تا كادر محاوره اي ظاهر شود.

4. در قسمت File name يك نام تشريحي براي الگوخود تايپ كنيد.

5. در قسمت Save as type گزينه Document Template انتخاب شده است و نياز به انتخاب شما ندارد.

6. دكمه Save را فشار دهيد.

توجه داشته باشيد براي بازنگري و فراخواني الگوها آنهارا بايد از منوي File زير منوي New در برگ نشان General جستجو كرد .

الگوها از اتلاف وقت ، هنگام ايجاد مدارك مشابه مثل برگهاي اول فاكس ، توضيحات ، نامه ها ، فرم ها و غيره جلوگيري مي كنند.
خواندن و باز كردن پرونده ها

- خواندن و باز كردن پرونده (Open) :

براي خواندن پرونده يا به قولي باز كردن پرونده بايد از منوي File زير منوي Open را انتخاب كنيد. البته ميتوانيد از كليد تركيبي Ctrl+O يا از نوار ابزار استاندارد دكمه Open را انتخاب نمائيد.


• Look in : توسط اين نشانه ميتوانيد محل نگهداري پرونده را مشخص كنيد.

• Up one level : توسط اين علامت خواهيد توانست تا به يك پوشه بالاتر (قبل) برويد يعني از پوشه جاري كه در آن قرار گرفته ايد خارج شويد.

• Search the web : توسط اين علامت ميتوانيد صفحه مورد نظر خود را در محلي در بين صفحات Web روي اينترنت قرار دهيد . لذا توسط اين گزينه عمل جستجو را در Web انجام داده و سپس صفحه خود را در آن محل ذخيره كنيد.

• List : فقط اسامي سندهاي شما به نمايش گذاشته خواهد شد.

• Details : در اين مشاهده شما ضمن داشتن اسامي پرونده ها، حجم آنها ، نوع آنها و تاريخ ايجاد يا آخرين تغيير آنها را نيز در اختيار خواهيد داشت .

• Properties : توسط اين گزينه مشخصات پرونده به نمايش در خواهد آمد. براي اين منظور صفحه به دو قسمت تبديل مي گردد كه در سمت چپ اسامي پرونده ها و در سمت راست مشخصات آنها به نمايش در مي آيد.

• Preview : با انتخاب اين قسمت ميتوانيد در سمت راست پنجره نمايي از پرونده را در اختيار داشته باشيد.

اگر روي پرونده رفته و كليك راست كنيد منوي ميانبري ظاهر ميشود :

• خواندن (Open) : استفاده از اين گزينه موجب خواهد شد تا پرونده انتخابي خوانده شود در اين حالت امكان دادن تغييرات و ويرايش را بطور كامل بر روي پرونده مورد نظر خواهيد داشت .

• خواندن بدون تغييرات (Open read only) : در اين حالت فقط ميتوانيد پرونده را بخوانيد.

• كپي برداري و سپس خواندن (Open as copy) : چنانچه از اين گزينه استفاده نمائيد موجب خواهيد شد تا از پرونده انتخابي يك كپي برداشته شود و آن كپي خوانده شود با انتخاب اين گزينه در اصل شما پرونده را نخوانده ايد بلكه كپس آن را خوانده ايد . چنانچه در كپي پرونده تغييراتي بدهيد و ضبط كنيد اين تغييرات در كپي پرونده ضبط خواهد شد نه در پرونده اصلي .

• چاپ (Print) : اگر بخواهيد پرونده را چاپ كنيد ديگر نيازي به باز كردن پرونده مورد نظر نيست فقط كافي است روي پرونده مورد نظر كليك نموده و سپس فرمان چاپ را صادر نمائيد.

تمرين :

1- متن زير را تايپ كنيد.

نام :
نام خانوادگي :
نام پدر:
شماره شناسنامه :
تاريخ تولد:
صادره :
آدرس:
تلفن:

2- سند خود را بصورت يك الگو با نام Form ضبط كنيد.

3- آيا ميدانيد براي بازخواني اين الگو آنرا در كجا بايد بيابيد؟

4- سند خود را ببنديد.

5- الگوي Form را بازبيني نموده و آنرا با مشخصات خودتان پر كنيد.

6- آنرا با مشخصات خود و يكبار با مشخصات دوست خود ضبط كنيد.

7- آيا ميدانيد سند خود را كجا ميتوانيد بازبيني كنيد.

تذكر:

اين الگو ديگر نميتواند الگو باشد چراكه مشخصات شما را داراست آن ديگر يك سند Document است آنرا در منوي File/Open/all word document ميتوانيد بازبيني كنيد چرا كه اين الگو داراي مشخصات ميباشد و ديگر بعنوان يك الگو قابل استفاده نيست اما الگوي خود را در منوي File/open/document template ميتوانيد بازبيني نمائيد.

ادامه اموزش ورد

ذخیره سازی و ضبط ، ذخیره سازی یا ضبط با نام

- ذخیره و ضبط با نام (Save & Save as) :


به بالاي محيـــط Word نگاه كنيد روي نـــوار عنوان يادداشت شده Microsoft Word Document 1
اسم Document 1 همان نام پرونده شماست كه خود برنامه هنگاميكه پرونده جديد باز ميشود به آن نام Document ميدهد. هنگامي كه پرونده اي را ضبط مي كنيد خود برنامه از شما خواهد پرسيد كه نام پرونده چه باشد يعني اسم Document را خود برنامه به پرونده ميدهد تا قبل از ضبط كردن شما پرونده نام داشته باشد. اكنون پس از اينكه فرمان ضبط پرونده را صادر كرديد برنامه از شما نام پرونده را خواهد پرسيد پس زماني كه شما براي اولين بار بخواهيد پرونده خود راSave كنيد كادر محاوره اي Save as براي شما باز خواهد شد براي اينكه دستور ضبط پرونده را اجرا كنيد ميتوانيد از كليد تركيبي Ctrl+S استفاده كنيد يا اينكه از نوار ابزار استاندارد دكمه Save را فشار دهيد يا اينكه از منوي File روي زير منوي Save برويد.

بعد از اينكه يكي از اين دستورات را اجرا كرديد براي اينكه پرونده شما اسم نداشته و از اسم پيش فرض خود برنامه استفاده مينموده است كادر محاوره اي Save as باز ميشود.

• Save in : توسط اين نشانه ميتوانيد محل نگهداري پرونده را مشخص كنيد.

• Up one level : توسط اين علامت خواهيد توانست تا به يك پوشه بالاتر (قبل) برويد يعني از پوشه جاري كه در آن قرار گرفته ايد خارج شويد.

• File name : در اين قسمت ميتوانيد اسم مورد نظر خود را تايپ نمائيد.

• Save as type : در اين قسمت Word Document را انتخاب كنيد. سپس در آخر دكمه Save را انتخاب نمائيد . حال پرونده شما با نامي كه شما وارد نموده ايد ضبط شده و شما ميتوانيد روي نوار عنوان ، نام پرونده خود را مشاهده نمائيد. اين نام ميتواند تا 256 حرف باشد از طرفي ميتوان بين نامي كه داده ميشود فاصله هم زد. اگر اطلاعات جديد يا تغييراتي در سند خود وارد كنيد اين بار با يكي از روشها مثلاً Ctrl+S پرونده شما ذخیره خواهد شد و ديگر كادر محاوره اي Save as باز نخواهد شد زيرا پرونده شما نام دارد.
ذخیره یا Save خودكار فایل و متن در ورد

براي اينكه دستور دهيد كه بصورت خودكار پرونده در Word ضبط شود وارد منوي File زير منوي Save as و گزينه Option مي شويد و دستور Always create backup copy را تيك مي زنيد و در Box روبروي Minutes زمان را تعيين مي كنيد مثلاً اگر زمان 5 دقيقه در نظر گرفتيد هر 5 دقيقه يكبار پرونده شما بصورت خودكار ضبط خواهد شد .يا اينكه ميتوانيد از منوي Tools زير منوي Option برگ نشان Save را انتخاب كنيد و دستور دستور Always create backup copy را تيك مي زنيد و در Box روبروي Minutes زمان را تعيين مي كنيد.

تمرين :

1- متن زير را تايپ كنيد:

متنی كه پيش روي شماست Ms Word با امكانات فارسي مي باشد. شركت مايكروسافت در مجموعه Office تصميم گرفت تا نسخه اي از اين گروه را ارائه كند كه داراي زبانهاي مختلف از سراسر دنيا باشد، لذا نرم افزار Word نيز داراي زبانهاي مختلفي از سراسر دنيا مي باشد كه هر يك در اين گروه قابل انتخاب هستند.

2- متن خود را در سند ذخيره كنيد براي اين كار از منوي File زير منوي Save را انتخاب كنيد .

3- كادر محاوره اي Save As باز ميشود چرا؟

4- نام خود را در قسمت File name وارد كنيد سپس كليد Save را فشار دهيد.

5- در نوار عنوان متن خود چه مي بينيد.

6- به ادامه متن خود پاراگراف زير را اضافه كنيد.

در اينجا لازم است متذكر شوم كه اين مباحث حاصل سالها تجربه در امر تديس اين نرم افزار مي باشد.

7- دوباره از منوي File زير منوي Save را انتخاب كنيد.

8- ايندفعه چه اتفاقي مي افتد. چرا؟

- ذخيره كردن بر روي ديسكت :

براي اينكه بتوانيد سند خود را بر روي ديسكت ذخیره ( ضبط ) نمائيد سند خود را بايد ضبط كنيد. اگر اولين بار سند خود را ضبط كنيد كادر محاوره اي Save as باز ميشود نام مورد نظر پرونده در قسمت file name تايپ نمائيد در قسمت Save in شمابر روي فلش روبه پائين كليك ميكنيد و از آن قسمت 3.5 Floppy A: را انتخاب نمائيد توجه داشته باشيد كه ديسكت خود را در درايو ديسكت كامپيوتر خود قرار داده باشيد سپس از كادر محاوره اي دكمه Save را بفشاريد.

تذكر :

-چنانچه ديسكت شما نو است ، اطمينان حاصل كنيد كه قبلا فرمت شده باشد.
- اگر ديسكت مورد نظر قبلا مورد استفاده قرار گرفته است مطمئن شويد كه فضاي خالي كافي براي ذخيره كردن فايل سند شما در آن وجود دارد.

روش ديگر :

ميتوانيد پرونده خود را در كامپيوتر ضبط نمائيد سپس بر روي Desk Top آيكن My Document راانتخاب نمائيد فايل مورد نظر خود را كه ذخيره كرديد در آنجا مي يابيد بر روي آن كليك راست نموده گزينه كپي را انتخاب كنيد سپس از Desk Top آيكن My computer را انتخاب نموده بر روي 3.5 floppy A: دبل كليك نمائيد سپس كليك راست نموده گزينه Paste را انتخاب كنيد.
1234567
8
910
last