شما در حال مشاهده نسخه موبایل وبلاگ

arashm9000

هستید، برای مشاهده نسخه اصلی [اینجا] کلیک کنید.

آموزش Power Pointادامه دارد

اضافه نمودن اسلايد از فايل هاي ديگر به اسلايدهاي جاري

اگربخواهيم اسلايدي را از فايل ديگر به مجموعه اسلايدهاي خود اضافه كنيم يا اگر بخواهيم كليه اسلايدهاي يك فايل را در فايل جاري ادغام نماييم مسير زير را دنبال مي كنيم.
از منوي Insert گزينه Slides From Files پنجره اي باز مي شود بانام Slide Finder ، با زدن دكمه Browser و انتخاب فايل مورد نظر اسلايدها به نمايش در مي آيندبا انتخاب يكي از اسلايدها و زدن دكمه Insert ،اسلايد مورد نظر به ليست اسلايدها اضافه خواهد شد.
اگر بخواهيم كليه اسلايدها را با اسلايدهاي جاري ادغام كنيم دكمه Insert All را مي زنيم.
ايجاد Link بين اسلايدها

براي ارتباط برقرار كردن درون اسلايدها با يكديگر بايد اتصالي ايجاد نمود كه براي اين كار از دستور Hyperlink استفاده مي كنيم.عناويني را كه مي خواهيم توسط آنها به اسلايدهاي ديگر متصل شويم انتخاب كرده و با يكي از چهار روش زير زمينه اتصال را برقرار مي كنيم.

الف) انتخاب موضوع موردنظر و Right Click روي آن و برگزيدن Hyperlink
ب) ازنوارابزار استاندارد اين گزينه را انتخاب مي كنيم.
ج) منوي Insert گزينه Hyperlink
د) استفاده از كليدهاي تركيبي Ctrl + K

پنجره اي با عنوان Insert Hyperlink باز مي شود اگر بخواهيم موضوع موردنظر را به يك برنامه يا يك فايل روي Hard Disk ارتباط دهيم Existing File or Web Page را انتخاب مي كنيم.
واگربخواهيم ارتباط بين اسلايدهاي فايل جاري برقرارشود گزينه Place in This Document را انتخاب مي كنيم وشماره اسلايدي را كه قرار است دراين ارتباط شركت كند برمي گزينيم.

نكته :

براي برقراري ارتباط بهتر چند نكته را درنظر داشته باشيم:

- براي اسلايدهاي ايجاد شده حتما "عنوان" بگذاريم زيرا در ايجاد ارتباط مهم است
- شماره گذاري اسلايدها را قبل از برقراري ارتباط تنظيم كنيم.

در اين قسمت مشاهده مي كنيم كه گزينه اي به نام Screen Tip وجود دارد. این گزینه نوشته هاي كوچكي را هنگام ثابت نگه داشتن ماوس روي Link مورد نظرنشان مي دهد.
موضوعي كه مي خواهيم Link شود مي تواند Text ، Picture ، Auto shape و... باشد يعني هيچ محدوديتي در انتخاب اين كه چه عنصري در اسلايد مي تواند ارتباط برقرار كند وجود ندارد.
ايجاد دكمه هاي عملياتي

هنگامي كه اسلايدها به يكديگر ربط داده مي شوند براي كنترل بهتر و پيمايش بين اسلايدها بهتر است از Action Button يا دكمه هاي عملياتي استفاده كنيم.


استفاده از دكمه هاي آماده
براي استفاده از اين دكمه ها مسيرزيررادنبال مي كنيم.
از منوي Slide Show گزينه Action Buttons ليستي از دكمه هاي آماده نشان داده مي شود كه براي درج در اسلايد بايد نمونه اي را انتخاب و روي اسلايد Drag كنيم به محض ايجاد دكمه روي اسلايد پنجره Action Setting باز خواهد شد كه تنظيمات دكمه را انجام مي دهيم.
براي هردكمه عملكردي از قبل تعريف شده كه متناسب با شكل ظاهري دكمه ها مي باشد
به طورمثال:
Slide Show - Action Setting
كه البته مي توان اين عملكردها را تغييرداد.
داخل ليست Hyperlink to مي توان موارد زير را مشاهده نمود.

Next Slide: اسلايد بعدي Last
Slide viewed: آخرين اسلايد مشاهده شده
Previous Slide: اسلايد قبلي End Show : اتمام برنامه
First Slide: اولين اسلايد last Slide: آخرين اسلايد
Custom Show: سفارشي كردن دكمه براي رفتن به اسلايد خاص
Slide: دراين حالت مي توان كليه اسلايدها را مشاهده واسلايدموردنظرراانتخاب نمود.
URL: براي Link دادن به آدرس هاي اينترنتي
Other PowerPoint Presentation: براي ارتباط دادن به ديگر فايلهاي نمايشي PowerPoint
Other File: در اين حالت مي توان انواع فايلها را ازهر نوعي كه باشد انتخاب كرد.

نماي درپاورپوینتOut line

هنگامي كه در نماي Normal قرار داريم سمت چپ اسلايد 2 برگ نشان ديده مي شود.
1- Slides كه نماي كوچكي از اسلايدها را نمايش مي دهد.
2- Outline نمايي كه فقط درآن مي توان محتواي متني اسلايد را وارد نمود.

براي نوشتن متن داخلي اسلايد از نماي Outline بازدن Enter روي شماره اسلايد مي توانيم اسلايد ديگري ايجاد كنيم ولي اگر مكان نما روي شماره اسلايد باشد و كليد Crtl+Enter را بزنيم وارد محتواي داخلي اسلايد شده و مي توانيم اقدام به تايپ متن نماييم، دراين حالت با زدن Enter محتواي اسلايد ها افزايش مي يابد. قابل ذكر است كه متن هاي نوشته در اسلايد داراي 5 سطح يا Level مي باشدكه با استفاده از نوارابزار Outlining مي توانيم اين سطح ها را ايجاد نماييم.

يك اسلايد ايجاد كرده و با استفاده از موارد گفته شده 5 سطر درون اسلايد مي نويسيم.حال مكان نما را روي سطر دوم قرار داده و دكمه Demote را مي زنيم و مشاهده مي كنيم كه متن يك سطح فرو رفتگي پيدا مي كند مكان نما را روي سطردوم قرار داده واين بار 2 بار دكمه Demote را مي زنيم.اين كار را براي تمامي سطرها به همين ترتيب انجام مي دهيم تا 5Level ايجاد شود.


- Promote :

براي افزايش Level سطر

- Demote :

براي كاهش Level سطر

- Move up :

براي انتقال يك سطر به بالا با حفظ Level

- Move Down :

براي انتقال يك سطر به پايين با حفظ Level

- Collapse:

محتواي اسلايد را مخفي كرده و فقط عنوان را نمايش مي دهد.

- Expand :

برعكس Collapse عمل مي كند.

- Collapse All:

مانند Collapse عمل مي كند منتهي تاثيرگذاري آن روي همه اسلايدها انجام مي شود.

- Expand All :

مانند Expand عمل مي كند منتهي تاثيرگذاري آن روي همه اسلايدها انجام مي شود.

- Summary Slide :

ساخت اسلايد خلاصه
به اين صورت كه اسلايدي ساخته شود و تمامي عنوان هاي اسلايدها در اين اسلايد ديده شود.
Summary Slide را با توجه به انتخاب دلخواه اسلايدها انجام داده با پايين نگه داشتن كليد Shift و كليك روي اسلايدها،مي توان اقدام به انتخاب تعدادي اسلايد نمود.
در حقيقت مي توان از Summary Slide براي ساخت اسلايد فهرست استفاده نمود.

طراحي اسلايد با استفاده از نوار ابزار درپاورپوینتDrawing

اين نوار ابزار هم مانند بقيه نوار ابزارها از منوي View گزينه Toolbar ظاهر مي شود و معمولا درپايين صفحه ودر بالاي نوار وظيفه قرار مي گيرد.

- Auto shape:
در اين قسمت مجموعه اي از شكل هاي مختلف قرار دارد كه با انتخاب هر گزينه مي توان به تصويرهاي بيشتري در داخل گزينه دست پيداكرد.اين تصاوير با Drag كردن روي اسلايد ايجاد مي شود. داخل شكل ها مي توان متن و تصوير قرار داد. هنگامي كه يك Auto shape را انتخاب مي كنيم يك نقطه زردرنگ در كنارشكل ظاهر مي شود كه توسط اين گزينه مي توان ظاهر شكل راتغييرداد. همچنين امكان تغيير سايز و جابجايي شكل ها نيز وجود دارد.

- Line :
براي رسم خطوط آزاد استفاده مي شود،با پايين نگه داشتن كليد Shiftمي توان خطوط راست را رسم كرد.

- Arrow :
براي رسم خطوط جهت نما

- Rectangle :
براي رسم مستطيل استفاده مي شود كه با پايين نگه داشتن كليد Shiftشكل رسم شده مربع مي شود.

- Oval :
براي رسم بيضي كه با پايين نگه داشتن كليد Shift شكل رسم شده دايره مي شود.

- Text Box :
با انتخاب اين گزينه مي توان روي اشكال متن نوشت،همچنين مي توان در محيط هايي كه دسترسي به مكان نما وجودندارد نيزاقدام به تايپ نمود.

- Word Art :
براي نوشتن متن هاي گرافيكي كه با انتخاب نوع موردنظر متن را نوشته ومي توانيم در محل دلخواه قرار دهيم. اين ابزار نيزبراي خود نوار ابزار مخصوص خود رادارد كه مي توان توسط نوار ابزار، اقدام به ويرايش يا تغيير نوع انتخاب شده داشته باشيم.

- Insert Diagram :
اين گزينه را قبلا در Content توضيح داده ايم.

- Clip Art :
اين گزينه را قبلا در Content توضيح داده ايم.

- Insert Picture :
اين گزينه را قبلا در Content توضيح داده ايم.

- Fill Color :
براي رنگي كردن قسمت هاي دروني شكل ها مانند Rectangle، Oval

- Line Color :
براي تغيير رنگ محيط شكل ها

- Font color :
در اين قسمت رنگ دلخواهي براي نوشتن متن انتخاب مي كنيم.

- Line Style :
اين گزينه هنگامي فعال مي شود كه اقدام به رسم خط يا Arrow كرده باشيم وضخامت خطوط رسم شده را در اين قسمت تعيين مي كنيم.

- Dash Style :
نوع خط را براي خطوط رسم شده انتخاب مي كنيم.

- Arrow Style :
نوع فلش هاي رسم شده را در اين قسمت مي توانيم داشته باشيم.

- Shadow Style :
براي گذاشتن سايه در حالت هاي مختلف براي شكل

3D Style :
سه بعدي كردن شكل هاي رسم شده

طراحي اسلايدواستفاده از طرح هاي پيش فرض PowerPoint

طراحي اسلايد

اگر بخواهيم اسلايدهاي شناخته شده را طراحي كنيم روش هاي مختلفي وجود دارد كه يكي از آنها طراحي به صورت دستي است ، براي اين كار در زمينه ي اسلايد ( خارج از فضاي Place holder ) كليك سمت راست ماوس را فشرده و گزينه ي Background را انتخاب مي كنيم . همچنين مي توانيم اين گزينه را از منوي Format نيز داشته باشيم
با انتخاب اين گزينه پنجره ي background باز مي شود كه از قسمت منوي باز شونده مي توانيم رنگ دلخواهي را از ميان رنگهاي پيشنهادي انتخاب كنيم و براي دسترسي به رنگهاي بيشتر گزينه ي More Color را مي زنيم . اگر بخواهيم رنگ انتخاب شده به همه ي اسلايدها اضافه شود گزينه ي Apply to all و اگر بخواهيم فقط به اسلايد جاري اعمال شود گزينه ي Apply را مي زنيم . رنگ سطح اسلايد را مي پوشاند و در حقيقت پشت زمينه اسلايد قرار مي گيرد .

مسير بالا را دنبال مي كنيم و اين بار از پنجره ي Background گزينه ي Fill Effect را انتخاب مي كنيم . پنجره اي به همين نام باز مي شود كه چهار Tab در آن ديده مي شود كه هر كدام از اين قسمت ها را توضيح مي دهيم :


- Gradient ( طيف نور ) :
در اين قسمت مي توان با انتخاب يكي از سه گزينه ها در قسمت Colors جلوه هاي زيبايي را به اسلايدهاي خود بدهيم . همچنين شش گزينه ي واقع در Shading Styles موقعيت قرار گرفتن طيف نور اسلايد را تعيين مي كند .


- Texture ( بافت ) :
در اين قسمت نمونه هايي از قبل ديده مي شود كه با انتخاب و اعمال بر روي اسلايد مشاهده مي كنيم كه با قرار گرفتن اين نمونه ها در كنار هم بافت منسجمي روي اسلايد تشكيل مي شود و با نمونه هاي موجود مي توان توسط گزينه ي Other Texture تصاويري را به اين مجموعه اضافه نمود كه هنگام اعمال تصاوير آورده شده مي بينيم كه به صورت Tile ( كاشي ) تصاوير كنار هم چيده مي شوند .


- Pattern ( الگو ) :
با دادن دو رنگ دلخواه در Background و Foreground مي توان از الگوهاي اين قسمت كه با انتخاب هر كدام نام آن نيز در پايين قسمت Pattern ديده مي شود براي ايجاد پشت زمينه ي اسلايد استفاده نمود . در اين قسمت 48 نمونه به چشم مي خورد .


- Picture :
با انتخاب گزينه ي Select Picture تصويري را به عنوان پشت زمينه اسلايد قرار مي دهيم . فرق اين قسمت با وارد كردن تصوير در اسلايد اين است كه در اين قسمت امكان جابجايي و تغيير اندازه ي تصوير وجود ندارد بلكه تصوير روي اسلايد كشيده شده و ثابت مي ماند .
استفاده از طرح هاي پيش فرض PowerPoint

با Right Click در زمينه اسلايد با استفاده از منوي Format و انتخاب Slide Design نيز مي توانيم طرح هاي زيبايي را به اسلايدهاي خود بدهيم.
در اين حالت در قسمت Task Pan اين طرح ها مشاهده مي شوند كه با انتخاب يك نمونه مشاهده مي كنيم كليه اسلايدها تحت تاثير قرار گرفته و طرح موردنظر رابه خود مي گيرند.
اگربخواهيم اين اتفاق نيفتدو طرحي را فقط براي يك اسلايد داشته باشيم يا كاري كنيم هر اسلايد طرح مجزايي داشته باشد كافي است منوي طرح مورد نظر را باز كرده و گزينه Apply to selected slides را انتخاب كنيم.

آموزش ششم وردپاورپوینت واکسسPower Point

مراحل ايجاد يك Wizard

در اين پنجره 5 گزينه ديده مي شود كه در مرحله ي اول در Start قرار مي گيريم و با زدن next به مرحله ي Presentation Type مي رويم كه مي توانيم يكي از انواع مختلف اسلايد كه هر كدام براي موضوع خاصي ساخته شده را انتخاب كنيم ، به طور مثال از Sales/marketing گزينه ي Marketing plan را انتخاب مي كنيم .
با زدن Next به قسمت Presentation Slide وارد مي شويم كه براي تعيين نوع خروجي مي باشد .
كه با انتخاب هر كدام مي توانيم نحوه ي نمايش خروجي اسلايدها را تعيين كنيم كه سيستم به طور پيش فرض گزينه ي On-Screen Presentation را انتخاب كرده يعني نمايش روي صفحه نمايش سيستم .(مانيتور) با زدن Next وارد مرحله ي Presentation Option مي شويم كه در اين قسمت تعيين عنوان مناسب براي اسلايدها مي باشد كه عنوان مربوطه را در قسمت Presentation title وارد مي كنيم . همچنين اگر در قسمت Footer نامي را وارد كنيم اين نام در تمامي اسلايدها در قسمت پايين مشاهده مي شود . با فعال كردن دو گزينه ي پايين تاريخ جاري سيستم و همچنين شماره ي اسلايدها نيز در دو سمت راست و چپ اسلايد قابل مشاهده هستند . در اين قسمت با زدن Next كار به پايان رسيده و دكمه ي Finish فعال مي شود .

حال مي توانيم اسلايدهايي را همراه با طراحي گرافيكي و متن داخل آن مشاهده كنيم . در قسمت نوار وضعيت برنامه تعداد كل اسلايدها نشان داده مي شود كه با قرار گرفتن روي هر اسلايد شماره ي اسلايد جاري هم ديده مي شود . در اين اسلايدها مي توان با انتخاب موضوعات داخل اسلايد حذف آنها متن هايي را كه مي خواهيم جايگزين كنيم كه قالب بندي اين كار با توجه به تنظيم قبلي مي باشد يعني اگر موضوعات را حذف كنيم و متن خودمان را بنويسيم با همان نوع فونت ، رنگ ، اندازه مواجه مي شويم .

در قسمت چپ اسلايدها نواري ديده مي شود كه در آن دو Tab با نامهاي Out line و Slide است كه براي ديدن نماي اسلايد از Slide و براي مشاهده ي متن داخل اسلايد از Outline استفاده مي كنيم . سعي كنيد بعد از وارد نمودن يكي از سري اسلايدهاي Wizard آن را در نماهاي مختلفي كه قبلا توضيح داديم مشاهده كنيد تا بيشتر با نحوه ي كار اسلايد آشنا شويد . به طور مثال وارد Slide Sorter شويد و كاري كنيد كليه ي اسلايدها را در يك صفحه ببينيد آيا مي توانيد اين كار را انجام دهيد ؟
آشنايي با انواع فايل هاي ايجاد شده در Power-Point

- هنگاميكه اسلايدهاي خود را به طور معمولي ذخيره مي كنيم در حقيقت فايلي با پسوند .ppt ايجاد كرده ايم ، از خصوصيت اين نوع فايل ها اين است كه هنگام اجرا حتما بايد برنامه ي Power-Point روي سيستم موجود باشد و فايل ذخيره شده در برنامه ي اصلي باز مي شود و زماني كه بخواهيم فايل خود را ويرايش كنيم از اين نوع ذخيره سازي استفاده مي كنيم .

- پسوند ديگري كه مي توان فايل هاي Power-Point را ذخيره كرد .PPS مي باشد كه به فايل ها حالت اجرايي مي دهد يعني براي باز كردن چنين فايل هايي نيازي به وجود خود برنامه نيست و مي توان آن را به راحتي نمايش داد . همانطور كه قبلا اشاره شد يكي از نماهاي Power-Point Slide Show است كه وظيفه صرفا نمايش را بر عهده دارد و در اين حالت اجازه ي هيچ گونه تغييري در محتواي اسلايد نخواهد داشت و حالت امنيتي به فايل مي دهد .

- نوع سوم ذخيره سازي پسوند pot. است كه فايل حالت Template يا الگو را ذخيره مي كند . از اين قالب وقتي استفاده مي كنيم كه بخواهيم فايل را با فرمت خاصي كه ساخته ايم نگه داريم . منظور از قالب بندي تعيين Background ، نوع Font ، اندازه و ... مي باشد .

سوال :

1- آيا ذخيره كردن فايل در دو حالت PPS وPPT تاثيري در حجم آن دارد ؟
جواب: بله فايل هاي pps حجم كمتري دارند.

2- آيا مي توان يك فايل PPS را در خود برنامه ي Power-Point باز كرد ؟ چرا ؟
جواب: خير چون اين يك فایل اجرائي است.

3- فايل هاي ذخيره شده با پسوند pot در كجا ذخيره مي شوند ؟
جواب: در پوشه Template

4- آيا شكل آيكن ها با پسوندهاي مختلف با هم فرق مي كند ؟
جواب: بله

آموزش ادامه مبحث فرداشبPower Point

نوار ابزار Picture

Insert Picture -1 : براي وارد نمودن تصوير

Color -2: كه براي تغييرات رنگي تصوير در چهار حالت صورت مي گيرد.

Gray Scale - 2-1: اين حالت تصوير را در مد خاكستري مي برد.

Black & White - 2-2: اين حالت تصوير را در مد سياه و سفيد مي برد.

Washout - 2-3: در اين حالت تصوير مثل اين كه در آب فرو رفته باشد نشان داده مي شود.

Automatic - 2-4: تصوير را به حالت قبل از تغييرات مي برد.

Move Contrast - 3: تضاد بين رنگها را زياد مي كند.

Less Contrast - 4: تضاد بين رنگها را كم مي كند.

More Brightness - 5: براي افزايش نور تصوير كه در نهايت تصوير به سمت رنگ سفيد مي رود.

Less Brightness - 6: براي كاهش نور تصوير كه در نهايت تصوير به سمت رنگ سفيد مي رود.

Crop - 7: براي برش دادن قسمتي از شكل توسط گيره هايي كه در اطراف شكل ظاهر مي شود كه البته مجددا مي توان توسط همان گيره ها شكل را به حالت اوليه برگرداند.

Rotate Left 90 - 8 : براي چرخاندن شكل در زاويه ي 90 درجه

Line Style - 9 :براي قرار دادن شكل در يك قاب با انتخاب خطوطي كه ظاهر مي شود كه در صورت تنظيمات بيشتر كافي است More Line را زده و در پنجره ي باز شده حتي رنگ قاب را تغيير دهيم.

Compress Picture - 10 : براي فشرده سازي تصوير

Recolor Picture - 11: اين گزينه معمولا براي تصاوير Clip Art فعال مي شود و اگر تصوير ديگري را غير از Clip Art داشته باشيم غير فعال مي ماند چون رنگ هاي به كار رفته در Clip Art توسط Power-Point قابل شناسايي مي باشند. در اين دستور مي توان رنگ ها را در دو قسمت New و Original شناسايي كرد و رنگ New را جايگزين Original نمود .

Format Picture - 12: با انتخاب اين گزينه پنجره ايي به همين نام باز مي شود كه تنظيمات بيشتري را براي تصوير در آن مي توان انجام داد.

Set Trance Parent Color - 13: ابزاري كه توسط آن مي توان قسمت هايي از يك تصوير را بي رنگ نمود ، تاثير گذاري اين ابزار روي رنگ هاي متصل به هم در يك تصوير مي باشد.

نكته : اين ابزار براي بعضي از تصاوير فعال است .

Reset picture - 14: تمامي تغييرات انجام شده روي تصوير را Cancel كرده و به حالت اول بر مي گرداند.
ادامه :
Insert Picture

در ادامه ي بحث توضيح Content Layout به موضوع Insert Picture مي رسيم كه مي توان از تصاوير قرار گرفته شده در سيستم استفاده كرد و آنها را وارد اسلايد نماييم كه نتايجي شبيه به مورد قبلي يعني Clip Art دارد .

- Insert Diagram or organization chart: براي ايجاد انواع نمودارهاي سازماني كه در اينجا ما كاربردي ترين آنها يعني Organization chart (نمودار سازماني) را بررسي خواهيم كرد.

پس از انتخاب اين موضوع از پنجره ي مربوطه يك چارت در اسلايد ايجاد مي شود كه امكان گسترش آن وجود خواهد داشت . همزمان نوار ابزار Organization Chart هم ظاهر مي شود كه توسط ابزارهاي آن مي توان نمايش شكل ظاهري چارت و همچنين اضافه كردن به آيتم هاي آن را انجام داد .


همانطور كه مي دانيد در يك سازمان بالاترين مقام مدير مي باشد كه به طور واحد در بالاي چارت قرار مي گيرد و معاون هاي مدير در پايين قرار مي گيرند كه با زدن Subordinate مي توان تعداد آنها را افزايش داد ، هر معاون مي تواند چندين كارمند و هر كارمند تعدادي دستيار داشته باشد ، همچنين كارمندها مي توانند همكاراني را نيز در رده ي خود داشته باشند كه همه ي اين اعمال از طريق Insert Shape صورت مي گيرد .


- ابزار Layout :
شكل ظاهري چارت را پوشش مي دهد .

- ابزار Select :
توسط ابزار Select مي توان سطح هاي مختلفي را براي اعمال خاص در چارت انتخاب نمود . اگر متن نوشته شده در سلول هاي داخل چارت احتياج به فضاي بيشتري داشته باشد گزينه ي Fit Text اين كار را با كوچك كردن اندازه ي فونت انجام مي دهد .

يكي از امكانات جالب واقع در اين نوار ابزار Auto Format مي باشد كه نمودار را مطابق با نمونه هاي از قبل طراحي شده طراحي مي كند .

Insert Media Clip:
آخرين Content گزينه ي Insert Media Clip مي باشد كه براي ايجاد Multimedia در اسلايد استفاده مي شود . توسط اين گزينه مي توان از فيلم هاي كوتاه با پسوند (.AVI) ، اصوات با پسوند (.wav) استفاده نمود . با انتخاب اين گزينه نمونه هايي در اختيار شما قرار داده مي شود .
اسلايدهاي آماده

در ابتدا مي خواهيم با يكسري از اسلايدهاي از قبل طراحي شده در برنامه ي Power-Point آشنا شويم . اين كار باعث مي شود تا بيشتر با اسلايدها و نحوه ي طراحي و تنظيمات آن آشنا شويم . براي اين كار از منوي File گزينه ي New را انتخاب كرده و در قسمت Task Pan گزينه ي From Auto Content Wizard را انتخاب مي كنيم .

پنجره اي با همين نام باز مي شود ، از خصوصيات بارز پنجره هاي Wizard وجود دو دكمه ي Next و Back در آن مي باشد كه با زدن هر Next تنظيماتي انجام مي شود و مي توان براي تغيير در قسمت قبلي از دكمه ي Back استفاده نمود .

فصل ششم توضیخات کامل پاورپوینت ورد واکسس

فصل ششم توضیخات کامل پاورپوینت ورد واکسس ازامشب به مدت یک ماه راجب این سه موضوع توضحات کامل ترمیزارم

آموزش Power Point

Title Slide:

(اسلايد عنوان) از اين Layout معمولا براي اولين اسلايد استفاده مي شود كه نام پروژه در آن درج مي شود ، هنگاميكه وارد Power-Point مي شويم Title slide به عنوان اولين اسلايد ديده مي شود.

Title Only:

همه ي اسلايدها درون خود نيز داراي يك عنوان مي باشند كه موضوع آن اسلايد خاص را بيان مي كند ، Title only اسلايدي است كه فقط يك عنوان درون خود دارد.

كلمه كليدي:

Place Holder – مكان هايي در اسلايدها هستند كه محتواي اسلايدها در آن قرار مي گيرد كه اصطلاحا به آن "جا نگهدارنده" نيز گفته مي شود

Title and text
:

اسلايدي كه داراي عنوان و قسمتي براي نوشتن متن مي باشد كه هر كدام داخل Place holder هاي خاص خود قرار مي گيرند متن هاي نوشته شده در اين Layout در يك ستون نوشته مي شود.

Title and 2 column text:

اسلايدي كه داراي عنوان به همراه دو ستون متني است.

Blank:

در اين حالت يك اسلايدي كاملا خالي در اختيار ما قرار مي گيرد كه مي توانيم هر نوع داده اي را در آن جا دهيم.

در بقيه ي Layout ها شاهد موارد تكراري هستيم كه فقط در ظاهر اسلايدها تاثير خواهند داشت . با توضيح يك مورد خودتان مي توانيد با بقيه ي Layout ها كار كنيد .
Content

درون اسلايد Content ، شش مورد به چشم مي خورد كه هر كدام را جداگانه توضيح مي دهيم :

- Insert Table: در اين حالت مي توانيم اقدام به وارد نمودن يك جدول داخل اسلايد كنيم. با انتخاب اين مورد پنجره ي كوچك Insert Table باز مي شود كه در آن تعداد سطر و ستون را وارد مي كنيم و بعد از زدن OK شاهد درج جدول در اسلايد مي شويم

در اين حالت نوار ابزار مخصوص Table ظاهر مي شود كه براي قالب بندي جدول مي توان استفاده نمود ، توضيح كامل اين نوار ابزار در دوره ي آموزشي Word مهارت سوم از استاندارد ICDL ، در تالار گفتگوی میکرورایانه در اختيار شما قرار داده شده است .


- Insert Chart: براي درج نموداري از برنامه ي Excel در اسلايد كه با وارد نمودن داده در Sheet وارد شده مقادير نمودار نيز تغيير خواهد كرد. در اين حالت محيط شبيه سازي شده excel ديده مي شود كه مي توان به راحتي تغييرات و تنظيماتي را در آن انجام داد كه اين كار به شرط آشنا بودن با محيط Excel امكان پذير مي باشد. ( آموزش كامل دوره ي Excel جهت مطالعه ، در تالار گفتگوی سایت میکرورایانه در اختيار شما قرار داده شده است . )

با كليك كردن روي بدنه ي اسلايد حاوي نمودار ، مي توان نمودار را در اسلايد ثابت نمود ، همچنين با دابل كليك روي نمودار مي توان مجددا وارد محيط شبيه سازي شده Excel شد .

اصطلاحات خاص :

بدنه ي اسلايد به قسمتي اطلاق مي شود كه خارج از Place holder ها باشد .

- Insert Clip Art:

براي وارد كردن تصاوير Clip art داخل اسلايد كه با Double Click كردن روي تصوير مورد نظر مي توان آن را روي اسلايد درج كرد ، تصاوير Clip Art هنگام نصب Office در برنامه ها قرار مي گيرند و امكان جابجايي ، تغيير اندازه آنها وجود دارد. بعد از درج اين تصاوير نوار ابزار Picture نيز ظاهر مي شود كه توسط آن مي توان تغييراتي را روي اين نوع تصاوير بوجود آورد .

شناسایی اصول کار با Toolbars

شناسایی اصول کار با Toolbars

یکی از راحتترین کارها ، انتخاب دکمه های نوار ابزار می باشد که در دسترس کاربر قرار می گیرد.از قابلیت های برنامه Access این است که متناسب با هر object ایی ابزار ان در اختیار کاربر قرار می دهد.بنابراین در شی Table نوار ابزارهای نمای Data sheet ان(شرح ِD1 )
ضمیمه:
D1.gif

با نوارابزارهای نمای design view ان(شرح D2) تفاوت داردبه همین ترتیب سایر شی ها نیز از این مسئله مستثنی نیست.
ضمیمه:
D2.gif

در صورتی که بخواهید نوار ابزاری را فعال یا غیر فعال نمائید، کافیست از منو view گزینه Toolbar را انتخاب سپس گزینه customize را انتخاب کنید.شرح D3
ضمیمه:
D3.gif
سپس تیک نوارهای مورد نظر را فعال یا غیر فعال کنید.شرح D4
ضمیمه:
D4.gif

آشنایی با روند تکاملی نگارشهای ACCESS

برنامه های office ابتدا روی win3.11 که تحت سیستم عامل Dos اجرا میشد به وجود امد با ورزن 1 و 2و .....و سپس با ظهور نرم افزار windows9x ،نرم افزارها ی office تحت ورزن های 97،2000،2002،2003،و بالاتر بوجود امده است.


شناسایی اصول کار با Menu Bar

باید توجه داشت که همانگونه که ابزار ها متناسب با محیط اشیاء و نماها متفاوت است فرامین موجود در منو ها نیز متناسب با محیط و اشیاء و نماها مفاوت است.مثلا در محیط جدول و نمای ورود داده Data Sheet فرامین منو insert و سایر منوها ، فرامینش با نمای Design View متفاوت است.سایر محیط اشیاء و نماهای ان نیز شامل این قاعده میشود .این تفاوت را درشرح D6 و D7 می توانید ببینید.

ضمیمه:
D6.gif

ضمیمه:
D7.gif
آموزش بانک اطلاعاتی اکسس (Access)

مقدمه

مديريت پايگاه داده ها (چه داده هاي متني يا تصويري يا غيره) شايد مهمترين كاربردي بوده است كه همواره از كامپيوترهاي تجاري خواسته شده است. به همين دليل در چند سال گذشته قبل از ظهور محيطهاي مبتني بر رابط گرافيكي شاهد حكومت زبان cobol بر امپراطوري كامپيوتر بوديم. بعد از اين امر ظهور برنامه dBase و فروش حيرت آور آن خبر از همين احتياج مبرم به پايگاه داده ها مي داد.

باز در اين عرصه نيز شركت مايكروسافت بيكار ننشست و Access كه كاستيها و اشكالات برنامه هاي قبلي را برطرف نموده و كار با داده ها را به صورت فوق العاده اي راحت تر ميکند عرضه کرد.

اين برنامه كه همراه با كار در محيط كاملا گرافيكي ويندوز حتي قابليت نصب در شبكه و internet را نيز دارد بدون شك يك نياز شركتهاي تجاري, برنامه نويسان, طراحان صفحات وب و حتي براي اشخاص معمولي براي كنترل داده ها و اطلاعات خود بوده است.

ما در اين دوره آموزشي شما را با قابليت access آشنا كرده و شايد اگر اغراق نكرده باشم شما را استاد اين برنامه بي نظير خواهيم كرد شما نيز لحظه به لحظه به آشنايي با قابليتهاي اين برنامه مطمئنا مشتاق يادگيري هرچه سريع آن خواهيد شد.


شناسایی اصول ابزارهای لازم برای اجرا نرم افزار ACCESS

- براي مطالعه اين دوره آموزشي نياز است كاربران محترم آشنايي با محيط ويندوز و SQL داشته باشند.

- جهت نصب و اجراي نرم افزار هاي Office كه اكسس نيز شامل آن مي شود، نياز به سيستمي با مشخصات ذيل مي باشد:

- حداقل سيستم مورد نياز كامپيوتري با پردازشگر PENTIUM 3 يا بالاتر

- ميزان حافظه RAM بسته به سيستم عاملي كه از آن استفاده مي كند دارد


هارد ديسك
فضاي حافظه هارد ديسك بسته به پيكر بندي انجام شده متفاوت خواهد بود و با نصب سفارشي برنامه OFFICE ممكن است فضاي مورد نظر افزايش يا كاهش يابد

- 245 مگابايت از فضاي آزاد موجود در هارد ديسك كه 115 مگابايت از آن در محلي قرار داشته باشد كه در سيستم عامل خود را در آن نصب نموده ايد، 50 مگابايت فضا ديگر ديسك براي كاربراني كه از سيستم هايي به غير از Windows 2000 و windows me استفاده مي كنند.

- سيستم عامل

برنامه Access 2003 قابل نصب روي سيستم عامل هايي چون Windows 2000 و WINDOWS98 و windows me و Windows 2002 و بالاتر مي باشد

آشنايي با کاربرد Access

اكسس كه يكي از برنامه هاي موجود در بسته نرم افزاري آفيس( Microsoft Office ) است براي ساماندهي و كنترل و مديريت پايگاه داده ايجاد شده است.

اين برنامه داراي قابليتهاي بسيار است , مانند ايجاد صفحه ورود اطلاعات به شكل دلخواه.

به عنوان مثال وقتي شما مي خواهيد اطلاعات موجود در يك چك را در كامپيوتر خود ذخيره كنيد شما با استفاده از برنامه اكسس مي توانيد صفحه ای درست همانند صفحه چك ايجاد كنيد و اطلاعات را به صورت كاملا گرافيكي در آن وارد كنيد.

شما پس از ايجاد پايگاه داده هايتان حتي مي توانيد از آنها گزارش گرفته و يا در بين اطلاعات خود جستجو كرده البته تمامي اين امكانات را شما با دستان قدرتمند خود ايجاد خواهيدكرد.

از موارد استفاده برنامه اكسس به طور شهودي مي توان به استفاده آن در قسمت حسابداري يك شركت و يا نگهداري اطلاعات اشخاص عضو در سايتتان و حتي نگهداري اطلاعات كارمندان (حتي عكس آنها) و موارد بسيار متنوع ديگر اشاره کرد.

شما پس از ايجاد اين پايگاه داده حتي مي توانيد آن را در شبكه در اختيار ديگران قرار داده يا بر روي آن كليد رمز گذاشته يا حتي در سطح كاربران مختلف مقدار دسترسي هر كاربر را تعيين كنيد.
456789
10
111213
last